Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2016-03

Roboty mostowe

Kontrakt jest realizowany w systemie "Projektuj i Buduj". Kontrakt jest obecnie w fazie projektowania.

Roboty budowlane nie rozpoczęły się.