Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Roboty mostowe 2017-09

09-2017

W minionym okresie w zakresie robót mostowych wykonywano betonowanie fundamentów  na obiektach WD6 i M8, zbrojenie i deskowanie korpusów na obiekcie E11, zbrojenie słupów i prace przygotowawcze na podporze na obiekcie WD10, platformy pod palownice na obiekcie M3, wymianę grunów na obiekcie K2, zbrojenie fundamentów na obiekcie WD5, podkłady betonowe na WD7, zbrojenie i betonowanie na obiektach PP1 i PP1A oraz wykopy pod fundamenty na obiektach PP7 i PP7A.