Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2017-10

10-2017

W ramach robót mostowych kontynuwano rozbiórkę wiaduktu WD1, na obiekcie K2 wykonywano wymianę gruntu, wykonywano kolumny DSM i zbrojono ławy fundamentowe, na obiekcie M3 wykonywano pale FRANKI, wykonywano wykopy pod fundamenty, podbudowę betonową oraz zbrojenie ław fundamentowych, na obiekcie WD4a wykonywano pale FRANKI, na obiekcie WD-5 budowano ławy fundamentowe, oraz wykonywano zbrojenie i deskowanie korpusów, na WD-6 kontunuowano budowę korpusów podpór, na WD-7 wykonywano fundamenty oraz zbrojenie korpusów, na obiekcie M-8 budowano ławy funamentowe, zbrojono korpusy oraz wykonywano próbne obciążenie pali, na obiekcie WD-10 wykonywano ławy fundamentowe i zbrojono korpusy, na E11 kontunuowano budowę korpusów podpór.