Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2017-11

11-2017

W ramach robót mostowych kontynuowano rozbiórkę wiaduktu WD1, na obiekcie K2 wykonywano wymianę gruntu, wyciągano tymczasowe ścianki szczelne i budowano platformę pod wiertnicę, na obiekcie M3 wykonywano zbrojenie i deskowanie fundamentu, próbne obciążenia, betonowanie podkładów betonowych i ławy fundamentowej, na obiekcie WD4A przeprowadzano roboty palowe, na obiekcie WD-5 wykonywano zbrojenie i deskowanie korpusów, na WD-6 wykonywano zbrojenie oraz deskowanie filarów i korpusów, na obiekcie WD7 wykonywano zbrojenie i deskowanie korpusów, na obiekcie WD10 wykonywano zbrojenie i deskowanie przyczółka, na obiekcie M-8 przeprowadzano zbrojenie i deskowanie fundamentów, betonowanie fundamentów, zbrojenie, deskowania, betonowanie słupów, wykopy pod fundamenty, podbudowę pod fundamenty, rozkucie pali, na E11 wykonywano zbrojenie i deskowanie korpusów i filarów, oraz wykonywano podłoże pod ustrój.