Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Roboty mostowe 2017-12

12-2017

W poprzednim okresie wykonywano kolumny DSM oraz platformy pod wiertnice na obiekcie K2, zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentu na M3, zbrojenie i szalowanie korpusów na obiekcie WD5, zbrojenie i szalowanie filarów, betonowanie filarów i ciosów oraz deskowanie poprzecznicy na obiekcie WD6, zbrojenie i szalowanie korpusu i fundementu obiektu WD7, wykonywanie wykopów funadmentowych na obiekcie WD9, zbrojenie filarów podpory B na obiekcie WD10, zbrojenie i deskowanie filarów i korpusów, betnowanie filarów oraz wykonywanie betonu podkładowego na obiekcie M8, demontaż deskowania na obieckie E11 oraz betonowanie płyty zespalającej na przepuście PP6.