Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2018-01

01-2018

W poprzednim okresie wykonywano prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót palowych (platformy, drogi dojazdowe) na obiekcie WD-1 oraz K2; zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentu, zbrojenie korpusów oraz zasypywanie fundamentów na obiekcie M3; deskowanie ciosów podłożyskowych oraz zasypki funadamentów na obiekcie WD5; deskowanie poprzecznic, betonowanie ciosów podłożyskowych, montaż łożysk, zasypki fundamentów na obiekcie WD6; zbrojenie i szalowanie korpusu i fundamentu oraz beton fundamentu i korpusu na obiekcie WD7; wykonywanie wykopów fundamentowych na obiekcie WD9; zbrojenie i deskowanie filarów, abrojenie fundamentu na obiekcie M8; zbrojenie, szalowanie, betonowanie płyty dennej na przepuście PP6 oraz zbrojenie i szalowanie słupów na obiekcie E11.