Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2018-02

02-2018

W minionym okresie w ramach robót mostowych wykonywano prace przygotowawcze do wykonania robót palowych (platformy, drogi dojazdowe), roboty palowe na obiekcie WD1, kontynuację wykonania kolumn DSM, roboty palowe (ścięcie kolumn DSM) na obiekcie K2, budowa korpusów podpór na obiekcie M3, usuwanie kolizji sieciowych, roboty ziemne na obiekcie WD4, usuwanie kolizji sieciowych, wykonywanie podbudowy pod fundamenty, skucie pali, zbrojenie fundamentu na obiekcie WD4a, budowę ustroju nośnego na obiektach WD5, WD6, M8, budowę korpusów podpór na obiekcie WD7 i WD10, budowę drogi dojazdowej, rozpoczęcie budowy fundamentów na obiekcie WD 10, budowę filarów na obiekcie E11, prace ziemne na obiekcie WD12.