Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2018-03

03-2018

Tydzień 26.02.2018-03.03.2018

Roboty mostowe:

- M-3: zbrojenie i szalowanie korpusu przyczółka A i B

- WD-4A: zbrojenie fundamentu na podporze A

- WD-5: ustawianie rusztowania ustroju nośnego

- WD-6: szalowanie i zbrojenie poprzecznicy, szalowanie ustroju nośnego

- WD-7: zbrojenie i szalowanie korpusu

- WD-9: zbrojenie fundamentu P1, zbrojenie fundamentu P2

- M-8: szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego

- PP-4: wykonywanie wykopu pod rozpory

- PP-7: zbrojenie ścianek wylotów

- PP 7A: zbrojenie ścianek wylotów

 

Tydzień 05.03.2018-10.03.2018

Roboty mostowe:

WD-1 –wznowienie robót palowych,

M-3 –zbrojenie i betonowanie ciosów,

WD-4A- zbrojenie i szalowanie korpusu podpory A

WD-5 – montaż rusztowania i deskowania UN jezdnia prawa i lewa,

WD-6 – deskowanie i zbrojenie  poprzecznic, zbrojenie ustroju nośnego

WD-7 – zbrojenie, deskowanie korpusów,

M-8 – montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego sekcja 1 nitka prawa, wykop P6

WD-9 – zbrojenie fundamentów i słupów, betonowanie

WD-10 – zbrojenie i deskowanie słupów,

WD-12 – prace przygotowawcze do robót palowych (wykonanie dróg dojazdowych, platform)

PP4 – wykonanie wykopu

PP7A – zbrojenie płyty dennej

 

Tydzień 12.03.2018-17.03.2018

Roboty mostowe:

M-3 –zbrojenie i betonowanie ciosów, montaż łożysk

WD-4A- zbrojenie korpusu na podporze A i B

WD-5 – usuwanie rusztowania ustroju nośnego, montaż łożysk

WD-6 – deskowanie i zbrojenie  poprzecznic, deskowanie ustroju nośnego

WD-7 – deskowanie na podporze 2

M-8 – zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

WD-9 – deskowanie i zbrojenie fundamentu P2

PP4 – montaż rozpór

PP4A- wymiana gruntu

PP-7- betonowanie płyty dennej wylotów

PP-7A- betonowanie płyty dennej wylotów

 

Tydzień 19.03.2018-24.03.2018

Roboty mostowe:

WD-1 – wykop na podporach 1,2,3,4,5

M-3 – wykonanie izolacji cienkiej na podporze A, deskowanie poprzecznicy

WD-4A- zbrojenie korpusu na podporze A i B

WD-5 – usuwanie rusztowania ustroju nośnego, montaż łożysk

WD-6 – deskowanie i zbrojenie  poprzecznic, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego

WD-7 – betonowanie korpusu na podporze 2(NL.), betonowanie  ciosów podłożyskowych na podporze 2(NP.)

M-8 – zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

WD-9 – deskowanie i zbrojenie fundamentu P3, betonowanie słupów korpusów

WD-10 – betonowanie słupa

PP4 – montaż rozpór, wykonywanie wykopu

PP4A- wymiana gruntu

 

Tydzień 26.03.2018-31.03.2018

Roboty mostowe:

- WD-1: wykonywanie wykopów na P2-P5, wykonanie betonu podkładowego na podporze 2-5,

- M-3: deskowanie poprzecznicy

- WD-4: wykonywanie wykopu i wymiany na podporze B i C,

- WD-4A: zbrojenie i deskowanie korpusu na podporze A,

- WD-5:  ustawianie rusztowania ustroju nośnego,

- WD-6: zbrojenie i deskowanie poprzecznicy, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego,

- M-8: zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego, wykonanie betonu podkładowego na podporze 6

- WD-9: betonowanie fundamentu  P3, betonowanie słupów na P2, zbrojenie i deskowanie słupów,

- WD-10: zbrojenie głowicy słupa,

- E-11: przygotowanie powierzchni korpusu pod izolację cienką,

- WD-12: wykonywanie kolumn DSM,

- PP-4: wykonywanie wykopu,

- PP-4A: wykonanie betonu podkładowego.

2018-03

Tydzień 26.02.2018-03.03.2018

- M-3: zbrojenie i szalowanie korpusu przyczółka A i B

- WD-4A: zbrojenie fundamentu na podporze A

- WD-5: ustawianie rusztowania ustroju nośnego

- WD-6: szalowanie i zbrojenie poprzecznicy, szalowanie ustroju nośnego

- WD-7: zbrojenie i szalowanie korpusu

- WD-9: zbrojenie fundamentu P1, zbrojenie fundamentu P2

- M-8: szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego

- PP-4: wykonywanie wykopu pod rozpory

- PP-7: zbrojenie ścianek wylotów

- PP 7A: zbrojenie ścianek wylotów

Tydzień 05.03.-10.03.2018

WD-1 –wznowienie robót palowych,

M-3 –zbrojenie i betonowanie ciosów,

WD-4A- zbrojenie i szalowanie korpusu podpory A

WD-5 – montaż rusztowania i deskowania UN jezdnia prawa i lewa,

WD-6 – deskowanie i zbrojenie  poprzecznic, zbrojenie ustroju nośnego

WD-7 – zbrojenie, deskowanie korpusów,

M-8 – montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego sekcja 1 nitka prawa, wykop P6

WD-9 – zbrojenie fundamentów i słupów, betonowanie

WD-10 – zbrojenie i deskowanie słupów,

WD-12 – prace przygotowawcze do robót palowych (wykonanie dróg dojazdowych, platform)

PP4 – wykonanie wykopu

PP7A – zbrojenie płyty dennej

Tydzień 12.03.2018-17.03.2018

WD-1 –rozpoczęcie wykopów pod fundamenty

M-3 –montaż łożysk, zbrojenie i deskowanie poprzecznic

WD-4A- zbrojenie korpusów

WD-4 – wykopy oraz wymiana gruntu na podporze nr 3

WD-5 – montaż rusztowania i deskowania UN

WD-6 – deskowanie i zbrojenie  poprzecznic, zbrojenie ustroju nośnego

WD-7 – zbrojenie, deskowanie, betonowanie korpusów,

M-8 – montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego sekcja 1 nitka prawa, podbudowa pod fundamenty, betonowanie słupów

WD-9 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów, zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusów (I etap)

WD-10 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów,

E-11 – zbrojenie i deskowanie słupów, zasypki fundamentów

WD-12 – prace przygotowawcze do robót palowych (wykonanie dróg dojazdowych, platform)

PP4 – wykopy pod fundamenty

PP4A – wykonanie wykopu wymiana gruntu, wykonanie fundamentu pod przepust

PP6 –zasypki

PP7 – zbrojenie ścian wlotu i wylotu

PP7A – zbrojenie płyty dennej