Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2018-04

04-2018

Tydzień 03.04.2018-07.04.2018

Roboty mostowe:

- WD-4: wykonywanie wykopu i wymiany na podporze C,

- WD-4A: zbrojenie i deskowanie korpusu na podporze A,

- WD-5:  ustawianie rusztowania ustroju nośnego,

- WD-6: zbrojenie i deskowanie poprzecznicy, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego,

- WD-9: zbrojenie i deskowanie słupów

Tydzień 09.04.2018-14.04.2018

Roboty mostowe:

- M-3: zbrojenie i deskowanie poprzecznicy,

- WD-4A: zbrojenie i deskowanie korpusu na podporze A,

- WD-5:  ustawianie rusztowania ustroju nośnego,

- WD-6: zbrojenie i deskowanie poprzecznicy, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego,

- WD-7: zasypka fundamentów na P1 i P2,

- M-8: deskowanie ustroju nośnego, sprężenie ustroju nośnego, zbrojenie fundamentów P6,

- WD-9: zbrojenie i deskowanie głowicy słupów,

- WD-10: zbrojenie i deskowanie głowicy słupa,

- WD-12: wykopy pod podporę P3,

- PP-4A: deskowanie półek dla zwierząt, zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej

Tydzień 16.04.2018-21.04.2018

Roboty mostowe:

- WD-1: szalowanie betonu podkładowego podpora P1,

- M-3: rozszalowanie poprzecznicy na podporze A i B (DS.),

- WD-4A: zbrojenie i deskowanie korpusu na podporze A,

- WD-5:  ustawianie rusztowania ustroju nośnego, zasypka korpusów

- WD-6: zbrojenie i deskowanie poprzecznicy, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, zasypka korpusów,

- WD-7: zasypka fundamentów na P1 i P2,

- M-8: deskowanie ustroju nośnego, sprężenie ustroju nośnego, zbrojenie fundamentów P6, zasypka korpusów

- WD-9: szalowanie głowicy słupów, zasypka korpusu

- WD-10: szalowanie głowicy słupa,

- WD-12: betonowanie betonu podkładowego na podporze P3,

- PP-4B: zasypka rur,

- PP-6: zasypka przepustu.

Tydzień 23.04.2018-28.04.2018

Roboty mostowe:

- WD-1: szalowanie betonu podkładowego podpora P1,

- M-3: rozszalowanie poprzecznicy na podporze A i B (DS.),

- WD-4A: zbrojenie i deskowanie korpusu na podporze A,

- WD-5:  ustawianie rusztowania ustroju nośnego, zasypka korpusów

- WD-6: zbrojenie i deskowanie poprzecznicy, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, zasypka korpusów,

- WD-7: zasypka fundamentów na P1 i P2,

- M-8: deskowanie ustroju nośnego, sprężenie ustroju nośnego, zbrojenie fundamentów P6, zasypka korpusów

- WD-9: szalowanie głowicy słupów, zasypka korpusu

- WD-10: szalowanie głowicy słupa,

- WD-12: betonowanie betonu podkładowego na podporze P3,

- PP-4B: zasypka rur,

- PP-6: zasypka przepustu.