Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2018-05

05-2018

Tydzień 30.04.2018-05.05.2018

- WD-1 :zbrojenie ławy fundamentowej podpory 4 i 5

- K-2:  zbrojenie fundamentu podpory 2

- WD-4 : zbrojenie ławy fundamentowej – podpora B, rozszalowanie ławy fundamentowej – podpora C

- WD-4A – deskowanie i zbrojenie korpusu na podporze B

- WD-5:  deskowanie ustroju nośnego nitka lewa, zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa

- WD-6: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego- nitka lewa, zasypka korpusu P1 i fundamentów

- WD-7: montaż deskowania poprzecznicy, zasypka fundamentu-P1

- M-8: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego

- WD-10: zbrojenie i deskowanie głowicy słupa,

- E-11: szalowanie głowicy słupa – podpora B

- WD-12: zbrojenie fundamentów

- PP-4A: zasypka przepustu

- PP-7, PP-7A – rozszalowanie ścianek wlotów i wylotów, szalowanie i betonowanie półek dla zwierząt przy wlotach i wylotach

 

Tydzień 07.05.2018-13.05.2018

- WD-1 :deskowanie ławy fundamentowej podpory 4 i 5

- K-2:  zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory 2, zbrojenie fundamentu podpory 3, deskowanie betonu podkładowego pod 4 ławy podpory 4, zbrojenie fundamentów (4szt.) podpory 4

- WD-4 : zbrojenie ławy fundamentowej– podpora B, zbrojenie korpusu-podpora A

- WD-4A – deskowanie i zbrojenie korpusu na podporze B, zasypka fundamentu-podpora A

- WD-5:  deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego nitka lewa, betonowanie ustroju nośnego nitka prawa

- WD-6: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego- nitka lewa, betonowanie ustroju nośnego

- WD-7: montaż deskowania poprzecznicy, zasypka fundamentu

- M-8: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego

- WD-10: szalowanie głowicy słupa,

- E-11: szalowanie głowicy słupa i ciosów

- WD-12: zbrojenie fundamentów, podpora 1 – betonowanie fundamentu

- PP-2 : wykop pod przepust

 

Tydzień 14.05.2018-20.05.2018

- WD-1 :deskowanie ławy fundamentowej podpory 4 i 5, zbrojenie ławy fundamentowej podpora 1, 2, betonowanie ławy fundamentowej – podpora 4,5

- K-2:  rozszalowanie ławy fundamentowej podpory 2, zbrojenie fundamentów podpora  3 i (4szt.) podpory 4

- M-3 : szalowanie płyty pomostu

- WD-4 : zbrojenie korpusu-podpora A

- WD-4A – deskowanie i zbrojenie korpusu na podporze B, zasypka fundamentu-podpora A, betonowanie ciosów- podpora A

- WD-5:  deskowanie, zbrojenie, betonowanie ustroju nośnego nitka lewa

- WD-6: zasypka

- WD-7: montaż deskowania poprzecznicy

- M-8: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego

- WD-10: szalowanie głowicy słupa, zasypka

- E-11: betonowanie ciosów – podpora B

- WD-12: zbrojenie fundamentów

- PP-7, PP-7A : zasypka przepustów

Tydzień 21.05.2018 -27.05.2018

- WD-1 :deskowanie ławy fundamentowej podpory 1,2, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora 5, zbrojenie i deskowanie słupów podpora 4

- K-2:  zbrojenie, betonowanie fundamentów (4 szt.) podpory 4,zbrojenie słupów-  podpora 2, zasypka – podpora 3

- M-3 : deskowanie i zbrojenie płyty pomostu

- WD-4 : zbrojenie korpusu-podpora A , podpora C, zbrojenie i deskowanie słupów – podpora B

- WD-4A – zbrojenie, deskowanie, betonowanie korpusu na podporze B, deskowanie poprzecznic podpory A

- WD-5:  sprężanie ustroju nośnego

- WD-6: zasypka

- WD-7: montaż deskowania poprzecznicy, betonowanie poprzecznic podpory 1,2, zasypka

- M-8: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego – nitka lewa, zbrojenie słupów – podpora 6

- WD-10: szalowanie głowicy słupa, zasypka, zasypka

- WD-9: zasypka

- WD-12: zbrojenie ławy fundamentowej - podpora

- PP-4 : deskowanie i betonowanie betonu podkładowego

- PP-7, PP-7A : zasypka przepustów