Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Roboty mostowe 2018-06

2018-06

Tydzień 28.05.2018-02.06.2018

WD-1 – zbrojenie, deskowanie korpusów i słupów

K-2 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów, podkład betonowy na podporze nr 1

M-3 – zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego

WD-4 – wbijanie ścianek szczelnych tymczasowych, wymiana gruntów, zbrojenie i deskowanie podpór

WD-4A – rozdeskowanie korpusu podpory nr 2, zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznic

WD-5 – rozbiórka deskowania ustroju nośnego nitka prawa i lewa

WD-6 – zasypki za przyczółkami

WD-7 – izolacja bitumiczna, zasypki fundamentów,

M-8 –  sprężenie ustroju nośnego sekcja 1A, zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów

WD-9 –zasypka fundamentów

WD-10 – zasypka przyczółków, betonowanie głowicy słupa na podporze nr 2

E-11 – zasypka fundamentów, przygotowanie podłoża pod ustrój nośny

WD-12 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów

Przepusty:

PP-6 – zasypki przepustu

PP-7, 7A – zasypki przepustu, izolacja bitumiczna

PP-4 – montaż prefabrykatów

Tydzień 04.06.2018-09.06.2018

- WD-1: zbrojenie i deskowanie korpusu podpora 5, zbrojenie i deskowanie słupów podpora 4, zbrojenie korpusu – podpora 1, zbrojenie słupów – podpora 2,

- K-2: zbrojenie słupów – podpora 2, 3, wykop pod ławy fundamentowe – podpora 1, zbrojenie słupów – podpora 4,

- M-3: deskowanie i zbrojenie płyty pomostu,

- WD-4 – zbrojenie i deskowanie korpusu – podpora C, zbrojenie i betonowanie słupów-podpora B, pogrążanie grodzic stalowych – podpora A,

- WD-4A: szalowanie poprzecznic podpory A, betonowanie ciosów – podpora B

- WD-5: rozszalowanie ustroju nośnego,

- WD-6: demontaż szalunku ustroju nośnego,

- M-8: wykonywanie fundamentów pod ustrój nośny, deskowanie słupów – podpora 6 – nitka lewa

- WD-10: zbrojenie, szalowanie głowicy słupa,

- WD-12: zbrojenie słupów,

- PP-1, PP-1A: zasypka przepustów,

- PP-4 :układanie elementów prefabrykowanych przepustu, deskowanie półek dla zwierząt na odcinku prefabrykowanym

- PP-4A: wykop pod wlot przepustu, układanie elementów prefabrykowanych przepustu

- PP-4B : wykop pod wlot przepustu

Tydzień 11.06.2018 -17.06.2018

- WD-1: zbrojenie i deskowanie korpusu podpora 5, zbrojenie i deskowanie słupów podpora 4, zbrojenie korpusu – podpora 1, zbrojenie słupów – podpora 2,

- K-2: deskowanie, betonowanie słupów podpora 2,3; zbrojenie słupów, zbrojenie płyty wieńczącej – podpora 4,

- M-3: zbrojenie ,betonowanie, pielęgnacja płyty ustroju nośnego,

- WD-4 – zbrojenie i deskowanie korpusu – podpora C, zbrojenie i betonowanie słupów-podpora B, pogrążanie grodzic stalowych – podpora A, wykop pod wymianę gruntu

- WD-4A: szalowanie poprzecznic podpory B, zbrojenie poprzecznicy podpory A

- WD-5: rozszalowanie ustroju nośnego,

- WD-6: demontaż szalunku ustroju nośnego,

- M-8: wykonywanie fundamentów pod ustrój nośny, deskowanie słupów – podpora 6 – nitka lewa, montaż deskowania ustroju nośnego

- WD-10: zbrojenie, szalowanie głowicy słupa,

- WD-12: zbrojenie słupów,

- PP-1, PP-1A: zasypka przepustów,

- PP-4 :dekowanie, betonowanie półek dla zwierząt na odcinku prefabrykowanym

- PP-4A: wykop pod wlot przepustu, układanie elementów prefabrykowanych przepustu