Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Roboty mostowe 2018-07

07-2018

Tydzień 02.07.2018-07.07.2018

Roboty mostowe:

- WD-1: szalowanie korpusu P5, zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy fundamentowej P3, pielęgnacja betonu korpusu P5

- K-2: zbrojenie i szalowanie ław fundamentowych podpory P4 (schody),  betonowanie ław fundamentowych w osi 1, rozszalowanie ław fundamentowych, przygotowanie szalunków do zdania,

- M-3: pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki DS3, rozszalowanie nitki lewej i prawej,

- WD-4 –przygotowywanie szalunków do zdania, montaż rusztowań i deskowań głowic filara B, wyciąganie ścianek szczelnych podpora A,

- WD-4A: betnowanie poprzecznicy B ,rozszalowanie poprzecznicy B, przygotowywanie poprzecznic do montażu belek prefabrykowanych, przygotowanie placu pod dźwig do montażu belek,

- WD-5 – betonowanie nisz pod głowicach kabli sprężających – podpora A,przygotowywanie elementów podparć ustroju nośnego do zdania, śrutowanie płyty ustroju nośnego na szerokości kap, szalowanie nisz kablowych ustroju nitka lewa i prawa podpora B,

- WD-6 – śrutowanie płyty ustroju nośnego pod kapy chodnikowe, wykonywanie zasypek przyczółków A i D, izolacja podpór A i D,

- WD-7 – montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, zasypka  przyczółka B

- M-8: montaż zbrojenia ustroju nośnego,

- WD-10 – wykonywanie zasypek przyczółków

- E-11 – montaż deskowania, wież podporowych nitki lewej

- WD-12 – betonowanie korpusu podpory 1 etap 1, zbrojenie i szalowanie  głowicy podpory 2, wykonywanie zasypek przyczółków

Tydzień 09.07.2018-14.07.2018

Roboty mostowe:

- WD-1: szalowanie i betonowanie słupów podpory P2, pielęgnacja betonu słupów podpory P2, rozszalowanie korpusu i skrzydeł P5,

- K-2: szalowanie i betonowanie płyty wieńczącej na P1, rozszalowanie słupów P4, pielęgnacja betonu płyty wieńczącej P1, P1 szalowanie słupów kładki i zbrojenie słupów schodów,

- M-3: wykonywania murów oporowych, szalowanie ścianek zaplecznych,

- WD-4 – przygotowywanie szalunków do zdania, montaż rusztowań i deskowań głowic filara B, montaż szalunku ciosów podpory C, montaż zbrojenia ławy fundamentowej

- WD-4A: przygotowywanie poprzecznic do montażu belek prefabrykowanych, przygotowanie placu pod dźwig do montażu belek, montaż belek , prace przygotowawcze przed rozpoczęciem zbrojenia poprzecznic

- WD-5 – przygotowywanie elementów podparć ustroju nośnego do zdania, szalowanie nisz kablowych ustroju nitka lewa i prawa podpora B,

- WD-6 – izolacja podpór A i D,

- WD-7 – montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, zasypka  przyczółka B

- M-8: montaż zbrojenia ustroju nośnego,

- WD-10 – wykonywanie zasypek przyczółków

- E-11 – montaż deskowania ustroju nośnego nitki lewej,  przygotowanie placu pod ustawienie podparcia ustroju nośnego nitka prawa

- WD-12 –wykonywanie zasypek przyczółków

- PP2 – układanie prefabrykatów przepustu,

- PP3 – szalowanie półek dla zwierząt małych,

- PP4 – zbrojenie płyty zespalającej