Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2018-08

08-2018

Tydzień 30.07.2018-04.08.2018

- WD-1: szalowanie, zbrojenie, betonowanie korpusu i skrzydeł przyczółka P1, zasypka podpory P3,

- K-2: P1 szalunek płyty spoczników, zbrojenie i szalowanie ciosów, P4 szalowanie i zbrojenie schodni,

- M-3: zbrojenie, szalowanie, betonowanie ścianki zaplecznej (I etap) A i B, nitka DS., przygotoanie powierzchni stref chodnikowych do wykonania izolacji 

- WD-4 – pielęgnacja ławy fundamentowej, rozszalowanie ławy A , zbrojenie korpusu przyczółka A,

- WD-4A: montaż pomostów roboczych, zbrojenie płyty ustroju nośnego,

- WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- WD-7 – pielęgnacja betonu płyty ustroju nośnego, zbrojenie i szalowanie nitki prawej,

- M-8:  przygotowanie szalunku do przesuwu, iniekcja kanałów kablowych segment 2B,

- WD-9 –  wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- WD-10 – wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- E-11 – montaż zbrojenia ustroju nośnego nitki lewej,  ustawianie podparcia ustroju nośnego nitka prawa,

- WD-12 zasypka korpusu podpory 1 i 3

- PP3 zbrojenie i szalowanie wylotów przepustu,

- PP4 – zasypka przepustu dla części prefabrykowanej

- PP4A –  zagęszczanie gruntu, szalowanie, betonowanie betonu chudego

Tydzień 06.08.2018-11.08.2018

- WD-1: betonowanie korpusu i skrzydeł przyczółka P1, zasypka podpory P3,szalowanie i zbrojenie poprzecznicy podpora P2 i P4

- K-2: P1 szalowanie, zbrojenie, betonowanie schodni; betonowanie, pielęgnacja betonu   ławy fundamentowej pod schody,

- M-3: zbrojenie, szalowanie, betonowanie ścianki zaplecznej podpory A i B, nitka prawa, zasypka korpusu A i B

- WD-4 – szalowanie i zbrojenie korpusu przyczółka A, zasypka ławy fundamentowej A,

- WD-4A: zbrojenie płyty ustroju nośnego,

- WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych, układanie papy termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego,

- WD-7 – pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki prawej,

- M-8:  szalowanie ustroju nośnego segment 2A,

- WD-9 –  wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- WD-10 – wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- E-11 – montaż zbrojenia ustroju nośnego nitki lewej,  ustawianie podparcia ustroju nośnego nitka prawa,

- WD-12 zasypka korpusu podpory 1 i 3

- PP3 – betonowanie ściany wlotowej

- PP4 – wykonywanie zasypki przepustu

- PP2 – zbrojenie płyty zespalającej

Tydzień 13.08.2018-18.08.2018

- WD-1:  betonowanie poprzecznicy podpora P4, pielęgnacja betonu poprzecznicy podpora P4, szalowanie i zbrojenie poprzecznicy P2 ; betonowanie poprzecznicy P2, WD-1: szalowanie poprzecznicy P4

- K-2: zasypka podpory 2 i 3 i P1

- M-3: szalowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej II etap podpory B, zasypka korpusu A, montaż murów oporowych, zasypka przyczółka A i B,

- WD-4:  szalowanie i zbrojenie korpusu przyczółka A, , zasypka ławy fundamentowej przyczólka C

- WD-4A: zbrojenie płyty ustroju nośnego, betonowanie płyty ustroju nośnego, pielęgnacja płyty ustroju nośnego,

- WD-5: montaż krawężników, zasypka korpusu przyczólka A

- WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- M-8:  szalowanie ustroju nośnego segment 2A,

- WD-9:   wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- WD-10:  wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- E-11: montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni lewej,  prace przygotowawcze do montażu elementów odwodnienia i murów oporowych podpora C,

- WD-12: zasypka korpusu podpory 1 i 3

- PP2: pielęgnacja betonu płyty zespalającej,

- PP4: zbrojenie płyty zespalającej, wykonywanie zasypki przepustu,

Tydzień 20.08.2018-25.08.2018

- WD-1: zbrojenie, deskowanie poprzecznicy na podporze nr 1,3,5, betonowanie poprzecznicy na podporze nr 1,3, zasypki na podporze nr 5, budowa murów oporowych na podporze nr 5

- K-2:  zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznicy na podporze nr 3,4,  budowa murów oporowych na podporze nr 4

- M-3: zasypka za przyczółkami, montaż elementów odwodnienia zasypki, montaż murów oporowych, deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścianek zaplecznych, papa termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi

- WD-4 –zbrojenie, deskowanie, betonowanie korpusu podpory 1

- WD-4A -  rozdeskowanie ustroju nośnego, izolacja bitumiczna przyczółków

- WD-5: zasypki za przyczółkami podpora nr A,B, montaż murów oporowych za podporą A,B, montaż krawężników kamiennych

- WD-6: zasypka za przyczółkami, wykonywanie elementów odwodnienia zasypki przyczółka, montaż murów oporowych, montaż krawężników kamiennych

- WD-7: zasypki za przyczółkami, przygotowanie  powierzchni pod papę termozgrzewalną,

- M-8:  montaż deskowania ustroju nośnego sekcja 2A, zbrojenie ustroju nośnego sekcja 2A, betonowanie ciosów podłożyskowych

- WD-9: zasypki przyczółków, odwodnienie zasypki przyczółków,

- WD-10: zasypki przyczółków, odwodnienie zasypki przyczółków, prace przygotowawcze pod deskowanie korpusu podpory II etap

- E-11: zbrojenie i deskowanie UN NL i NP, zasypka za przyczółkami, budowa murów oporowych, betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa

- WD-12: zasypka korpusów podpór pod poziom maty bentonitowej, ułożenie maty bentonitowej

- PP-2 –zasypka konstrukcji przepustu, podbudowa pod wlot i wylot

- PP-3: zasypki konstrukcji przepustu

- PP-4 : zbrojenie i deskowanie  płyty wieńczącej, wykonanie podkładu betonowego wlotu i wylotu

- PP-4B : wykop i odwadnianie terenu pod wlot przepustu

Tydzień 20.08.2018-25.08.2018

- WD-1: betonowanie poprzecznicy P4; zbrojenie i szalowanie poprzecznic

- K-2: zasypka podpory 2 i 3 i P1; przygotowanie do betonowania poprzecznicy P3; betonowanie poprzecznicy P3 montaż murów oporowych P1

- M3: montaż murów oporowych, zasypka przyczółka A i B, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej DS3 – jezdnia lewa; betonowanie ścianki zaplecznej DS3 – jezdnia lewa

- WD-4:  szalowanie i zbrojenie korpusu przyczółka A, zasypka ławy fundamentowej przyczółka C;

- WD-4A: pielęgnacja płyty ustroju nośnego, rozszalowanie płyty ustroju nośnego,

- WD-5: montaż krawężników, montaż zbrojenia kap chodnikowych, zasypka korpusu przyczółka A,

- WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- M-8:  szalowanie ustroju nośnego segment 2A,

- WD-9:   wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- WD-10:  wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- E-11: przygotowanie do betonowania płyty ustroju nośnego jednia lewa; prace niezbędne do montązu elementów odwodnienia i murów oporowych podpora C, betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa

- WD-12: zasypka korpusu podpory 1 i 3

- PP2: betonowanie półek dla zwierząt małych

- PP4: wykonywanie zasypki przepustu, szalowanie ławy fundamentowej wlotu, zbrojenie płyty zespalającej

Tydzień 27.08.2018-01.09.2018

- WD-1: zbrojenie i szalowanie poprzecznicy P3, zasypka podpory P5

- K-2: zasypka podpory P1; montaż murów oporowych P1, szalowanie i zbrojenie poprzecznicy P2 i P3, przygotowanie platformy pod dźwig do montażu belek

- M3: zasypka przyczółka A i B, szalowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej A i B jezdnia prawa

- WD-4:  szalowanie i zbrojenie korpusu przyczółka A,

- WD-5: zasypka korpusu przyczółka A, montaż murów oporowych, montaż krawężników i kotew talerzowych

- WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- M-8:  szalowanie ustroju nośnego segment 2A, betonowanie ciosów podłozyskowych P6 jezdnia lewa i P7 jezdnia prawa i lewa,

- WD-9: wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- WD-10: wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- E-11: betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa, pielęgnacja betonu ustroju nośnego jezdnia lewa, przygotowanie do zbrojenia oraz betonowanie ławy muru oporowego M3, szalowanie ustroju nośnego jezdnia prawa,

- WD-12: zasypka korpusu podpory 1 i 3

- PP2: zasypka przepustu, zbrojenie wlotu i wylotu,

- PP3: zasypka przepustu

- PP4: zbrojenie płyty zespalającej

- PP4A: montaż prefabrykatów konstrukcji przepustu, izolacja prefabrykatów konstrukcji przepustu – etap II