Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2018-09

09-2018

Tydzień 03.09.2018-08.09.2018

- WD-1: zasypka podpory P5

- K-2: montaż murów oporowych i zasypki P1, przygotowanie platformy pod dźwig do montażu belek

- M3: zasypka przyczółka A i B, rozszalowanie ścianek zaplecznych podpora A i B jezdnia prawa; montaż desek gzymsowych DS3

- WD-4:  szalowanie i zbrojenie korpusu przyczółka A, betonowanie korpusu przyczółka A, pielęgnacja betonu korpusu przyczółka A, rozszalowanie korpusu przyzółka A,

- WD-5: zasypka korpusu przyczółka A, montaż murów oporowych 3 i 4, montaż krawężników i kotew talerzowych

- WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż murów oporowych

- M-8:  szalowanie ustroju nośnego segment 2A, zbrojenie ustroju nośnego segment 2A nitka lewa,

- WD-9: wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- E-11: szalowanie ustroju nośnego nitka prawa, sprężenie ustroju nośnego nitka lewa,

- PP2: zbrojenie wlotu i wylotu, betonowanie płyt dennych wlotu i wylotu

- PP3: zasypka przepustu

- PP4: zbrojenie płyty zespalającej, zbrojenie wlotu i wylotu deskowanie płyty dennej wlotu i wylotu

Tydzień 10.09.2018-15.09.2018

- WD-1: zasypka podpory P1, P5, - K-2: montaż murów oporowych i zasypki P1, przygotowanie pod montaż deskowania ustroju nośnego,  

- M-3: zasypka przyczółka A i B, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnkowych nitki DS., - WD-4: rozszalowanie korpusu przyczółka A, przygotowanie szalunków do zdania,

- WD-5: zasypka korpusu przyczółka A, montaż murów oporowych 3 i 4, montaż krawężników i desek gzymsowych, WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż murów oporowych,

- WD-7 wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż murów oporowych,

- M-8:  zbrojenie ustroju nośnego segment 2A nitka lewa,

- WD-9: wykonywanie zasypek podpór skrajnych,

- WD-10 – szalowanie i  zbrojenie korpusu podpory C,

- E-11:szalowanie ustroju nośnego nitka prawa, zasypka przyczółka C i montaż murów oporowych,

- PP2: betonowanie ścian czołowych wlotu i wylotu, zbrojenie i szalowanie ścian czołowych wlotu i wylotu, wykonywanie zasypki,

- PP4: zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej, betonowanie płyty dennej wlotu, zbrojenie i szlowanie ściany czołowej wlotu i wylotu,

Tydzień  17.09.2018-22.09.2018

- WD-1: zasypka podpory P1, P5, przygotowanie platformy pod dźwik do montażu belek,

- K-2: montaż murów oporowych i zasypki P1, montaż deskowania ustroju nośnego, 

- M-3: zasypka przyczółka A i B, szalowanie i betonowanie betonu chudego pod płyty przejściowe,

- WD-4: zdanie szalunków korpusu przyczółka A, zasypka korpusu podpory C, zasypka ławy fundamentowej podpory A, szalowanie ciosów podłożyskowych podpory A, przygotowanie platformy pod podparcie ustroju nośnego,

- WD-5: zasypka korpusu przyczółka A, montaż murów oporowych 3 i 4, montaż krawężników i desek gzymsowych,

- WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż murów oporowych,

- WD-7 wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż murów oporowych,

- M-8:  zbrojenie i pielęgnacja betonu ustroju nośnego segment 2A nitka lewa, przygotowanie do przesuwu szalunku ustroju nośnego,

- WD-10 – szalowanie i  zbrojenie korpusu podpory C,

- E-11:szalowanie ustroju nośnego nitka prawa, zasypka przyczółka C i montaż murów oporowych, demontaż podparcia i deskowania nitka lewa , szalowanie nisz kablowych nitki lewej,

- PP4: betonowanie półek dla zwierząt wylotu, zbrojenie ścianek wlotu, zbrojenie płyty dennej wylotu, zbrojenie ścianek wlotu,

- PP4A: zbrojenie płyty zespalającej,

Tydzień 24.09.2018-29.09.2018

- WD-1:montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego, prace porządkowe,

- K-2: montaż murów oporowych i zasypki P1, prace porządkowe,

- M-3: zasypka przyczółka A i B, szalowanie i betonowanie betonu podkładowego pod płytę przejściową podpora A, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych,

- WD-4: prace porządkowe,  przygotowanie platformy pod podparcie ustroju nośnego,

- WD-5: zasypka korpusu przyczółka A, montaż murów oporowych 3 i 4, montaż krawężników i desek gzymsowych, prace porządkowe

- WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż murów oporowych,

- WD-7 wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż murów oporowych,

- M-8:  przygotowanie do przesuwu szalunku ustroju nośnego, montaż kratownic podpierających deskowanie- przęsło 6,

- WD-10 – szalowanie i  zbrojenie korpusu podpory C, szalowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych podpora B,

- E-11:szalowanie ustroju nośnego nitka prawa, demontaż podparcia i deskowania nitka lewa, zasypka przyczółka C i montaż murów oporowych, prace porządkowe,

- PP2:szalowanie i betonowanie półek dla zwierząt wlot, wylot,

- PP4: zbrojenie ścianek wlotu, deskowanie płyty dennej wlotu- wylotu, zbrojenie płyt przejściowych,

- PP4A: zbrojenie i szalowanie płyty zespalającej etap II, szalowanie półek dla zwierząt etap II,