Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Roboty mostowe 2018-10

10-2018

Tydzień 01.10.2018-06.10.2018

- WD-1: prace porządkowe, szalowanie ustroju nośnego,

- K-2: montaż murów oporowych i zasypki P1, szalowanie ustroju nośnego, prace porządkowe,

- M-3: zasypka przyczółka A i B, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, montaż dylatacji nitka prawa + DS.,

- WD-4: prace porządkowe, układanie płyt chodnikowych pod podparcie ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego,

- WD-4A: szalowanie ustroju nośnego, prace porządkowe,

- WD-5: zasypka korpusu przyczółka A, montaż murów oporowych 3 i 4, prace porządkowe

- WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż murów oporowych,

- WD-7 wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż murów oporowych,

- M-8:  szalowanie przęso 6 nitka prawa, montaż kratownic podpierających deskowanie- przęsło 6,

- WD-10 –  szalowanie i  zbrojenie korpusu podpory A i C, betonowanie korpusu podpory C etap II,  

- E-11: prace porządkowe,  demontaż podparcia i deskowania nitka lewa, zasypka przyczółka C i montaż murów oporowych, deskowanie i zbrojenie nitki prawej ustroju nośnego,

- PP2:rozszalowanie i betonowanie półek dla zwierząt wlot, wylot,

- PP4: zbrojenie płyt przejściowych,

- PP4A: betonowanie płyty zespalającej etap II,  zasypka przepustu,

Tydzień 08.10.2018-13.10.2018

- WD-1: szalowanie ustroju nośnego,

- K-2: montaż murów oporowych i zasypki P1 i P4, szalowanie ustroju nośnego, betonowanie ławy fundamentowej muru oporowego M-3

- M-3: montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, szalowanie wnęk dylatacyjnych,

- WD-4: układanie płyt chodnikowych pod podparcie ustroju nośnego, ustawienie wież podporowych pod ustrój nośny przęsło B-C,

- WD-5: zasypka korpusu przyczółka A, montaż murów oporowych

- WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż murów oporowych,

- WD-7 wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż murów oporowych,

- M-8:  szalowanie i zbrojenie przęsło 6 nitka prawa,

- WD-10 –  szalowanie, zbrojenie i betonowanie korpusu podpory A, montaż wież podporowych pod podparcie ustroju nośnego,   betonowanie przyczółka C etap II, 

E-11: zasypka przyczółka A i C i montaż murów oporowych, zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego nitka prawa,

- PP4A: zasypka przepustu,