Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2018-11

11-2018

Tydzień 29.10.2018-03.11.2018

- WD-1: szalowanie ustroju nośnego, montaż elementów odwodnienia zasypki przyczółka P5, zbrojenie poprzecznic,

- K-2: montaż murów oporowych i zasypki P1, szalowanie ustroju nośnego, zbrojenie poprzecznic,

- M-3: Zbrojenie kap chodnikowych, montaż dylatacji modułowych nitki lewej,

- WD-4:  ustawianie wież podporowych pod ustrój nośny przęsło A-B,  szalowanie ustroju nośnego przęsło A-B, zbrojenie przęsła B-C, przygotowanie podłoża pod wykonanie zasypek za przyczółkowych,

- WD-4A: montaż krawężników, rozbiórka pomostów roboczych,

- WD-5: zasypka korpusu przyczółka A i B,  montaż murów oporowych, montaż krawężników, montaż zbrojenia kap chodnikowych,

- WD-6: wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż murów oporowych, montaż zbrojenia i deskowania ścianek zaplecznych nitka prawa, betonowanie ścianek zaplecznych – etap I, montaż desek gzymsowych

- WD-7: wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż murów oporowych, zbrojenie kap chodnikowych,

- M-8:  szalowanie i zbrojenie przęsło 6 nitka prawa, betonowanie przęsła 6 nitka prawa,

- WD-9: szalowanie i zbrojenie przyczółka podpora 1, zbrojenie korpusów A i C,

- WD-10: montaż wież podporowych pod podparcie ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego,

- E-11: zasypka przyczółka A i C, montaż murów oporowych, zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego nitka prawa,

- PP4A – betonowanie konstrukcji wylotu (płyta denna), zbrojenie konstrukcji wylotu,

 

Tydzień 05.11.2018-10.11.2018

- WD-1: szalowanie ustroju nośnego, zasypka przyczółka P5, montaż murów oporowych przyczółka P5, zbrojenie poprzecznic i płyty ustroju nośnego,

- K-2: montaż murów oporowych i zasypki P1, szalowanie ustroju nośnego, zbrojenie poprzecznic i płyty ustroju nośnego,

- M-3:. zbrojenie i szalowanie nisz dylatacyjnych nitka lewa, betonowanie nisz dylatacyjnych nitka lewa, Przygotowanie do betonowania kap chodnikowych,

- WD-4:  ustawianie wież podporowych pod ustrój nośny przęsło A-B,  szalowanie ustroju nośnego przęsło A-B, zbrojenie przęsła B-C, odhumusowanie strefy między obiektami WD-4 i WD-4A, prace przygotowawcze do montażu murów oporowych i zasypki zbrojonej na podporze C, 

- WD-5:  montaż maty bentonitowej podpora A i B, zasypka i montaż murów oporowych podpora A i B, przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania, betonowanie kap chodnikowych etap I nitka lewa i prawa,

- WD-6: montaż zbrojenia i deskowania ścianek zaplecznych, montaż desek gzymsowych, betonowanie ścianek zaplecznych nitka prawa podpora A, betonowanie ścianki zaplecznej II etap nitka lewa i prawa,

- WD-7: zasypka i montaż murów oporowych podpora A i B,

- M-8 – prace porządkowe, przygotowywanie do przesuwu kratownicy rusztowania, montaż kabli sprężających nitka prawa przęsło 6, przygotowywanie do przesuwu kratownicy rusztowania,

- WD-9 zbrojenie korpusów A i C, betonowanie korpusu podpory 3 II etap

- WD-10 szalowanie ustroju nośnego,

- E-11: zasypka przyczółka A i C, montaż murów oporowych, zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego nitka prawa, betonowanie fundamentów pod mury oporowe M1 (poziom II) i M3 (poziom IV), przygotowanie do betonowania ustroju nośnego nitki prawej,

- PP-4A: zbrojenie wylotu, szalowanie i zbrojenie wylotu, betonowanie konstrukcji wylotu

 

Tydzień 13.11.2018-17.11.2018

- WD-1: szalowanie ustroju nośnego, zasypka przyczółka P5, montaż murów oporowych przyczółka P5, zbrojenie poprzecznic i płyty ustroju nośnego,

- K-2: wykonywanie zasypek i montaż murów oporowych na podporach P1 i P4, zbrojenie płyty ustroju nośnego

- M-3:. Przygotowanie do betonowania kap chodnikowych,

- WD-4:  ustawianie wież podporowych pod ustrój nośny przęsło A-B,  szalowanie ustroju nośnego przęsło A-B, zbrojenie przęsła B-C, odhumusowanie strefy między obiektami WD-4 i WD-4A,  montażu murów oporowych i zasypki zbrojonej na podporze C, wykonanie koryta odwodnieniowego na podporze C (na mokro), zbrojenie przęsła ustroju nośnego, wymiana gruntu między obiektami WD-4-WD-4A  montażu murów oporowych i zasypki zbrojonej na podporze C,

- WD-5:  zasypka i montaż murów oporowych podpora A i B,  przygotowanie do betonowania kap chodnikowych etap II nitka lewa i prawa, betonowanie kap chodnikowych etap II nitka lewa i prawa,

- WD-6: zbrojenie płyt przejściowych, montaż krawężników i desek gzymsowych, betonowanie betonu chudego pod płyty przejściowe nitka lewa podpora A i D, zbrojenie płyt przejściowych nitka lewa podpora A i D, 

- WD-7: zasypka i montaż murów oporowych podpora A i B,

- M-8 –  przygotowywanie do przesuwu kratownicy rusztowania,

- WD-9: przygotowanie do betonowania korpusu podpory 3 II etap, szalowanie ustroju nośnego,

- WD-10 szalowanie ustroju nośnego,

- E-11: zasypka przyczółka A i C, montaż murów oporowych, zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego nitka prawa,

- PP-4A: rozszalowanie konstrukcji wylotu, szalowanie półek dla zwierząt na wylocie przepustu, betonowanie półki dla zwierząt na konstrukcji wylotu, zdanie szalunków konstrukcji wlotu

 

Tydzień 19.11.2018-24.11.2018

- WD-1: szalowanie ustroju nośnego, zasypka przyczółka P5 i P1, montaż murów oporowych przyczółka P5 i P1, zbrojenie poprzecznic i płyty ustroju nośnego,

- K-2: zbrojenie płyty ustroju nośnego, montaż murów oporowych i zasypki podpory P1 P4,

- M-3: przygotowywanie do betonowania kap chodnikowych nitka lewa, betonowanie kap chodnikowych nitka lewa

- WD-4: zbrojenie przęsła ustroju nośnego, wymiana gruntu między obiektami WD-4-WD-4A  montażu murów oporowych i zasypki zbrojonej na podporze C, betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja betonu ustroju nośnego,

- WD-5:  zasypka i montaż murów oporowych podpora A i B,  

- WD-6: zbrojenie płyt przejściowych nitka lewa podpora A i D, montaż krawężników i desek gzymsowych, skuwanie poprzecznicy

- WD-7: zasypka i montaż murów oporowych podpora A i B,

- M-8 –  przygotowywanie do przesuwu kratownicy rusztowania, przesuw kratownicy rusztowania, szalowanie ustroju nośnego,

- WD-9: szalowanie ustroju nośnego, szalowanie i zbrojenie korpusu przyczółka C,

- WD-10 szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego,

- E-11: zasypka przyczółka A i C, montaż murów oporowych, zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego nitka prawa, zbrojenie ścian zaplecznych i płyt przejściowych, piaskowanie powierzchni ustroju nośnego pod kapy chodnikowe,

- PP-4: zbrojenie konstrukcji wlotu, szalowanie wlotu

 

Tydzień 26.11.2018-02.12.2018

- WD-1: szalowanie ustroju nośnego, zasypka przyczółka P5, montaż murów oporowych przyczółka P5, zbrojenie poprzecznic i płyty ustroju nośnego,

- K-2: zbrojenie płyty ustroju nośnego, montaż murów oporowych i zasypki podpory P1 i P4,

- M-3: izolacja płyt przejściowych,

- WD-4: pielęgnacja betonu ustroju nośnego, prace porządkowe po betonowaniu, wsuwanie lin sprężających do kanałów kablowych, zasypka przyczółków A i C,

- WD-4A: zasypka przyczółka B,

- WD-5:  zasypka i montaż murów oporowych podpora A i B, zbrojenie płyt przejściowych

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy,

- WD-7: zasypka i montaż murów oporowych podpora A i B,

- M-8: przesuw kratownicy rusztowania, szalowanie ustroju nośnego, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego przęsło 5 i 6 nitka lewa,

- WD-9: szalowanie i zbrojenie korpusu przyczółka C, betonowanie korpusu podpory A – etap II, szalowanie ustroju nośnego,

- WD-10: szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego,

- E-11: piaskowanie powierzchni ustroju nośnego pod kapy chodnikowe, deskowanie ścianek zaplecznych, sprężenie ustroju noścnego

- WD-12 szalowanie korpusu podpora 1

- PP-4: szalowanie i zbrojenie konstrukcji wylotu,