Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2018-12

12-2018

Tydzień 03.12.2018-08.12.2018

- WD-1: szalowanie ustroju nośnego, zasypka przyczółka P1 i P5, montaż murów oporowych przyczółka P1 i P5, przygotowanie do betonowania płyty ustroju nośnego,

- K-2: zbrojenie płyty ustroju nośnego, montaż murów oporowych i zasypki podpory P1 P4, betonowanie ławy fundamentowej pod mur M3 (P4), przygotowanie do betonowania ustroju nośnego

- WD-4:  prace porządkowe po betonowaniu,  zasypka przyczółków A i C,

- WD-4A: zasypka przyczółka B,

- WD-5:  zasypka i montaż murów oporowych podpora A i B, zbrojenie płyt przejściowych

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy,

- WD-7: zasypka i montaż murów oporowych podpora A i B, betonowanie ław fundamentowych pod mur oporowy M1 i M4 (poziom III.),

- M-8: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego przęsło 5 i 6 nitka lewa,

- WD-9: szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego,

- WD-10: szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego,

- E-11: rozbiórka szalunku ustroju nośnego, zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych, betonowanie ścianek zaplecznych etap I,

- WD-12 zbrojenie i szalowanie korpusów podpora 1 i 3,

- PP-4: szalowanie i zbrojenie konstrukcji wylotu, betonowanie konstrukcji wlotu, rozszalowanie konstrukcji wlotu

Tydzień 10.12.2018-15.12.2018

Roboty mostowe:

- WD-1: zasypka przyczółka P1 i P5, montaż murów oporowych przyczółka P1 i P5, zbrojenie ścianek zaplecznych i płyt przejściowych,

- K-2: zbrojenie płyty ustroju nośnego, montaż murów oporowych i zasypki podpory P1 P4,

- WD-4:  zasypka przyczółków A i C, rozszalowanie ustroju nośnego

- WD-4A: zasypka przyczółka B,

- WD-5:  zasypka i montaż murów oporowych podpora A i B, przygotowanie styku technologicznego korpus-ścianka zapleczna podpora B

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy,

- WD-7: zasypka i montaż murów oporowych podpora A i B,

- M-8: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego przęsło 5 i 6 nitka lewa,

- WD-9: szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego,

- WD-10: szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego,

- E-11: prace porządkowe, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej etap 3 nitka lewa, rozszalowanie ustroju nośnego nitka prawa, betonowanie ścianek zaplecznych nitka lewa, szalowanie ścianek zaplecznych i nisz kablowych nitka lewa

- WD-12 zbrojenie i szalowanie korpusów podpora 1 i 3

- PP-4:  rozszalowanie konstrukcji wlotu, szalowanie i zbrojenie konstrukcji wylotu,

Tydzień 17.12.2018-22.12.2018

Roboty mostowe:

- WD-1: zasypka przyczółka P1 i P5, montaż murów oporowych przyczółka P1 i P5, zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych i płyt przejściowych, P1 betonowanie ścianek zaplecznych etap 1

- K-2: zbrojenie płyty ustroju nośnego, montaż murów oporowych i zasypki podpory P1 P4,

- WD-4:  szalowanie nisz kablowych, wykonywanie nasypu WD-4/WD-4A

- WD-4A: zasypka przyczółka B, wykonywanie nasypu WD-4/WD-4A

- WD-5:  przygotowanie styku technologicznego korpus-ścianka zapleczna podpora B, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej etap I.

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy,

- WD-7: zasypka i montaż murów oporowych podpora A i B,

- M-8: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego przęsło 5 i 6 nitka lewa,

- WD-9: szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego,

- WD-10: szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego, przygotowanie do betonowania,

- E-11:  betonowanie ścianek zaplecznych i nisz kablowych,

- WD-12 zbrojenie i szalowanie korpusów podpora 1 i 3, betonowanie korpusu podpora 1

- PP-4:  betonowanie konstrukcji wylotu,

- PP2A: szalowanie betonu chudego, wykonanie betonu chudego,

Tydzień 24.12.2018-29.12.2018

W okresie od 24.12.2018 do 2.01.2018 na budowie prowadzone były wyłącznie działania utrzymaniowe i konserwacyjne, mające na celu utrzymanie porządku, przejezdności oraz prawidłowości oznakowania.