Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2019-01

01-2019

Tydzień 31.12.2018-05.01.2019

- WD-1: zasypka przyczółka P1 i P5, montaż murów oporowych przyczółka P1 i P5, rozszalowanie płyty ustroju nośnego,

- K-2: montaż murów oporowych i zasypki podpory P1 P4,

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy,

- PP4: zasypka przepustu na odcinku konstrukcji wlotu i wylotu.

Tydzień 07.01.2019-12.01.2019

- WD-1: zasypka przyczółka P1 i P5, montaż murów oporowych przyczółka P1 i P5, rozszalowanie płyty ustroju nośnego,

- K-2: montaż murów oporowych i zasypki podpory P1 P4,

- WD-4: zasypki przyczółków A i C, montaż murów oporowych przyczółka A i C,

- WD-4A: zasypka przyczółka B, montaż murów oporowych przyczółka B, wykonywanie nasypu pomiędzy wiaduktami WD4 i 4A,

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy,

- M-8: sprężenie ustroju nośnego przęsło 5 i 6 nitka lewa,

- PP2A: – przygotowanie do montażu prefabrykatów, montaż prefabrykatów, izolacja styków prefabrykatów + izolacja bitumiczna;

- PP4: – rozszalowanie konstrukcji wlotu i wylotu, przygotowanie do zdania szalunków; zdanie szalunków;

Tydzień 14.01.2019-19.01.2019

- WD-1: zasypka przyczółka P1 i P5, montaż murów oporowych przyczółka P1 i P5, rozszalowanie płyty ustroju nośnego, przygotowanie płyty ustroju nośnego do izolacji pod kapami,

- K-2: montaż murów oporowych i zasypki podpory P1 P4, rozładunek prefabrykowanych elementów schodów, rozszalowanie ustroju nośnego,

- WD-4: zasypki przyczółków A i C, betonowanie ław fundamentowych M2/M3/M4 poziom 1., montaż paneli murów oporowych M2/M3/M4,

- WD-4A: zasypka przyczółka B, wykonywanie nasypu pomiędzy wiaduktami WD4 i 4A, betonowanie ław fundamentowych M3/M4 poziom 1., montaż paneli murów oporowych M3/M4

- WD-5: szalowanie ścianki zaplecznej podpora B,

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy, zasypki podpora P1 i P4,

- WD-7: zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych, zasypki podpora P1 i P2,

- M-8: sprężenie ustroju nośnego przęsło 5 i 6 nitka lewa, rozszalowanie ustroju nośnego,

- WD-9: szalowanie ustroju nośnego,

- WD-10 rozszalowanie ustroju nośnego,

- E-11: zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych

- WD-12: szalowanie ciosów podłożyskowych

- PP2A: szalowanie półek dla zwierząt małych na długości przepustu, zbrojenie i szalowanie płyty zespalającej, betonowanie płyty zespalającej i półek dla zwierząt na długości przepustu, zbrojenie ścian konstrukcji wlotu i wylotu,

Tydzień 21.01.2019-26.01.2019

- WD-1: zasypka przyczółka P1 i P5, montaż murów oporowych przyczółka P1 i P5, rozszalowanie płyty ustroju nośnego, przygotowanie płyty ustroju nośnego do izolacji pod kapami, izolacja płyty ustroju nośnego pod kapami, szalowanie ścianki zaplecznej podpora 1. Etap 1.+2., wstrzymanie prac ziemnych z uwagi na utrzymujące się niskie temperatury,

- K-2: montaż murów oporowych i zasypki podpory P1 P4, montaż prefabrykowanych elementów schodów, wstrzymanie prac ziemnych z uwagi na utrzymujące się niskie temperatury,

- WD-4: zasypki przyczółków A i C, montaż paneli murów oporowych M2/M3/M4

- WD-4A: zasypka przyczółka B, montaż paneli murów oporowych M3/M4, wykonywanie nasypu pomiędzy wiaduktami WD4 i 4A,

- WD-5: szalowanie ścianki zaplecznej podpora B, betonowanie ścianki zaplecznej etap 1. Nitka lewa podpora B, szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych, wstrzymanie prac ziemnych z uwagi na utrzymujące się niskie temperatury,

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy, zasypki podpora P1 i P4, wstrzymanie prac ziemnych z uwagi na utrzymujące się niskie temperatury,

- WD-7: zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych podpora P1 i P2 nitka lewa, zasypki podpora P1 i P2, wstrzymanie prac ziemnych z uwagi na utrzymujące się niskie temperatury,

- M-8: rozszalowanie ustroju nośnego,

- WD-9: szalowanie ustroju nośnego,

- WD-10 rozszalowanie ustroju nośnego

- E-11: zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych podpora A i C nitka prawa, betonowanie ścianek zaplecznych podpora A i C nitka prawa,

- WD-12: szalowanie ciosów podłożyskowych podpora 1 i 3, montaż deskowania ciosów podłożyskowych, betonowanie ciosów podłożyskowych podpora 1 i 3,

- PP2A: zbrojenie ścian konstrukcji wlotu i wylotu, betonowanie płyty dennej wlotu i wylotu, szalowanie ścianek wlotu i wylotu,

- M-3: zbrojenie kap chodnikowych na gruncie podpora A

Tydzień 28.01.2019-02.02.2019

- WD-1: rozszalowanie płyty ustroju nośnego, szalowanie i betonowanie ścianki zaplecznej podpora 1. Etap 1.+2., montaż desek gzymsowych,

- K-2: rozszalowanie płyty ustroju nośnego, zbrojenie i szalowanie spoczników schodnia nr 4,

- M-3: zbrojenie kap chodnikowych na gruncie podpora A,

- WD-4: zasypka podpory A,

- WD-5: szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych, betonowanie ścianek zaplecznych podpora A etap 1. Nitka lewa + podpora B etap 2. Nitka prawa, podpora A etap 1. Nitka prawa + podpora B etap 2. Nitka lewa, A etap 2. Nitka lewa,

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy,

- WD-7: zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścianek zaplecznych podpora P1 i P2 nitka lewa i nitka prawa,

- M-8: rozszalowanie ustroju nośnego,

- WD-9: szalowanie ustroju nośnego,

- WD-10 rozszalowanie ustroju nośnego,

- WD-12: szalowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych podpora 1 i 3,

- PP2A: szalowanie ścianek wlotu i wylotu,

- E-11: betonowanie ścianek zaplecznych nitka prawa,

- PP7: zasypka przepustu,

- PP4: szalowanie betonu chudego pod płyty przejściowe,