Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2019-02

02-2019

Tydzień 28.01.2019-02.02.2019

- WD-1: rozszalowanie płyty ustroju nośnego, szalowanie i betonowanie ścianki zaplecznej podpora 1. Etap 1.+2., montaż desek gzymsowych,

- K-2: rozszalowanie płyty ustroju nośnego, zbrojenie i szalowanie spoczników schodnia nr 4,

- M-3: zbrojenie kap chodnikowych na gruncie podpora A,

- WD-4: zasypka podpory A,

- WD-5: szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych, betonowanie ścianek zaplecznych podpora A etap 1. Nitka lewa + podpora B etap 2. Nitka prawa, podpora A etap 1. Nitka prawa + podpora B etap 2. Nitka lewa, A etap 2. Nitka lewa,

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy,

- WD-7: zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścianek zaplecznych podpora P1 i P2 nitka lewa i nitka prawa,

- M-8: rozszalowanie ustroju nośnego,

- WD-9: szalowanie ustroju nośnego,

- WD-10 rozszalowanie ustroju nośnego,

- WD-12: szalowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych podpora 1 i 3,

- PP2A: szalowanie ścianek wlotu i wylotu,

- E-11: betonowanie ścianek zaplecznych nitka prawa,

- PP7: zasypka przepustu,

- PP4: szalowanie betonu chudego pod płyty przejściowe,

Tydzień 04.02.2019-09.02.2019

Roboty mostowe:

- WD-1: rozszalowanie płyty ustroju nośnego, montaż desek gzymsowych i krawężników, zasypka i montaż paneli podpora 1 i 5,

- K-2: zbrojenie, szalowanie i betonowanie spoczników schodnia nr 4, zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej 4.5., betonowanie ławy fundamentowej 2.7., 2.8., przygotowanie do zdania szalunków, zdanie szalunków,

- WD-4: przygotowanie do szalowania ścianek zaplecznych,

- WD-4A: przygotowanie do szalowania ścianek zaplecznych,

- WD-5: betonowanie ścianek zaplecznych podpora A etap 2. Nitka prawa, przygotowanie do zdania szalunków ścianek zaplecznych, rozszalowanie ścianek zaplecznych, zdanie szalunków ścianek zaplecznych,

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy,

- WD-7: szalowanie i betonowanie ścianek zaplecznych nitka lewa etap II, nitka prawa etap I, montaż desek gzymsowych,

- M-8: zbrojenie wnęk stref zakotwienia, demontaż deskowania ustroju nośnego,

- WD-9: montaż deskowania ustroju nośnego,

- WD-10 demontaż deskowania ustroju nośnego,

- WD-12: montaż rusztowań pod ustrój nośny,

- PP4: betonowanie chudziaka pod płyty przejściowe (od strony Koszalina i Piły), przygotowanie do montażu zbrojenia płyt przejściowych,

- PP2A: rozszalowanie ścianek wlotu i wylotu, przygotowanie do zdania szalunków, betonowanie półek dla zwierząt,

- M-3: zbrojenie kap chodnikowych na gruncie, zdanie szalunków konstrukcji wlotu i wylotu,

Tydzień 11.02.2019-16.02.2019

- WD-1:  montaż desek gzymsowych i  krawężników, zasypka i montaż paneli podpora 1 i 5, montaż dylatacji,

- K-2: montaż prefabrykowanych elementów schodni, zasypka podpór 1 i 4, montaż paneli ścian oporowych,

- WD-4: przygotowanie do szalowania ścianek zaplecznych, zasypka podpór A i C, montaż paneli ścian oporowych, wykonywanie nasypu pomiędzy WD4 a WD4A, betonowanie ławy fundamentowej M1 poziom 1.,

- WD-4A: przygotowanie do szalowania ścianek zaplecznych, zasypka podpory B, montaż paneli ścian oporowych,

- WD-5: prace porządkowe, zdawka szalunków ścianek zaplecznych, montaż dylatacji,

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy,

- WD-7: szalowania, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych podpora 1 i 2 etap 2. Nitka prawa, montaż desek gzymsowych,

- M-8: zbrojenie wnęk stref zakotwienia, demontaż deskowania ustroju nośnego,

- WD-9: montaż deskowania ustroju nośnego,

- WD-10 demontaż deskowania ustroju nośnego,

- WD-12: montaż rusztowań pod ustrój nośny,

 

- PP-4: szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

Tydzień 25.02.2019-02.03.2019

- WD-1: zasypka i montaż paneli podpora 1 i 5, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kapy lewej 1. etap, betonowanie niszy dylatacyjnej podpora P5,

- K-2: zasypka podpór 1 i 4, montaż paneli ścian oporowych, szalowanie spoczników P1, betonowanie spoczników P1 i P2, betonowanie ławy fundamentowej pod mur oporowy,

- M-3: szalowanie i zbrojenie skrajnych kap chodnikowych na gruncie podpora A i B, betonowanie pod kapy pośrednie na podporze A,

- WD-4: prace przygotowawcze do szalowania i zbrojenia ścianek zaplecznych, Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych podpora A, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych,

- WD-4A: prace przygotowawcze do szalowania i zbrojenia ścianek zaplecznych, zbrojenie kap chodnikowych, , szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych podpora B,

- WD-5: zasypki podpora A i B, montaż paneli murów oporowych, szalowanie wnęk dylatacyjnych,

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy, szalowanie i zbrojenie kap chodnikowych nitka prawa,

- WD-7: montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych,

- M-8: zasypka przyczółków, betonowanie ław fundamentowych pod mury oporowe,

- WD-9: montaż deskowania ustroju nośnego,

- WD-10: demontaż deskowania ustroju nośnego,

- E-11: betonowanie płyt przejściowych,

- WD-12: montaż rusztowań pod ustrój nośny,

- PP2A: przygotowanie do zasypki przepustu,

- PP4A: wykop pod 3. etap wykonania przepustu,