Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2019-03

03-2019

Tydzień 04.03.2019-09.03.2019

- WD-1: zasypka i montaż paneli podpora 1 i 5, betonowanie kap chodnikowych kapa prawa etap 1.

- K-2: zasypka podpór 1 i 4, montaż paneli ścian oporowych

- M-3: szalowanie i zbrojenie skrajnych kap chodnikowych na gruncie podpora A i B

- WD-4: betonowanie ścianek zaplecznych podpora A, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i krawężników, zasypki podpora A i C

- WD-4A: zbrojenie ścianek zaplecznych podpora B, zbrojenie kap chodnikowych, zasypki podpora B

- WD-5: szalowanie i betonowanie betonu chudego pod płytę przejściową podpora A i B, zasypki podpora B, betonowanie ławy fundamentowej pod mur oporowy M3 poziom 3.

- WD-6: naprawa uszkodzonej poprzecznicy, zbrojenie płyty przejściowej podpora D nitka prawa, zasypka podpory D oraz konstrukcji oporowej M4

- WD-7: montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych

- M-8: zasypki podpór P1 i P7, śrutowanie płyty UN w obrębie kap chodnikowych

- WD-9: zasypki korpusu P3

- WD-10: zbrojenie i betonowanie wnęk stref zakotwienia, zbrojenie i szalowanie podwalin pod stożki, betonowanie chudziaka pod konstrukcję oporową P1 i P3, betonowanie podwaliny stożka P1 i P3, śrutowanie płyty UN w obrębie kap chodnikowych, przygotowanie powierzchni płyty UN pod ułożenie papy

- E-11: zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych – podpora C (nitka lewa i prawa), śrutowanie płyty UN w obrębie kap chodnikowych nitka prawa

- WD-12: szalowanie i zbrojenie UN, zasypki korpusów P1 i P3

- PP2A: zasypka przepustu

- PP4A: wymiana gruntu pod konstrukcję przepustu