Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2019-05

05-2019

Tydzień 06.05.2019-12.05.2019

- WD-1: zbrojenie kap chodnikowych na gruncie podpora P5 i P1, betonowanie podkładu betonowego pod kapy na dojazdach podpora P1, montaż prefabrykatów oraz wykonywanie izolacji konstrukcji oporowej, montaż i zasypywanie kolektora w strefie przyłącza wraz z montażem przejścia szczelnego, przygotowanie krawężników do montażu, przygotowanie podłoża pod schody skarpowe, prace porządkowe, montaż deski gzymsowej – kapa na gruncie podpora P5, schody skarpowe – wykonanie fundamentów pod schody S1 i S2, układanie stopni na schodach S3 i S4, hydrofobizacja ustroju nośnego, układanie nawierzchnioizolacji na kapach w strefach przy dylatacjach, prefabrykacja zbrojenia na gzyms na konstrukcji oporowej

- K-2: zbrojenie i szalowanie gzymsów na pochylni podpora P1 i P4, demontaż BHP przed montażem balustrad, betonowanie gzymsów na pochylni P1 etap 3

- M-3: montaż stopni i obrzeży schodów skarpowych, roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpór od strony rzeki, profilowanie stożków

- WD-4: betonowanie nisz dylatacyjnych od strony przęsła podpora A i C, zasypka podpory C, montaż schodów dla obsługi, przygotowanie powierzchni płyt przejściowych do wykonania izolacji lekkiej, wykonywanie izolacji płyty przejściowej, zbrojenie i szalowanie niszy dylatacyjnej od strony zasypki podpora A i C

- WD-5: zasypka podpory B, montaż odwodnienia za przyczółkiem A, wykop pod kapy chodnikowe na gruncie, wykonywanie izolacjonawierzchni na kapach chodnikowych przy dylatacjach

- WD-6: szalowanie poprzecznicy, zasypka za przyczółkami, wykonanie zasypki płyt przejściowych, darniowanie stożków, zbrojenie i szalowanie dylatacji

- WD-7: roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpora P2, montaż rury osłonowej, darniowanie stożków, montaż dylatacji, montaż kolektora

- M-8: montaż deski gzymsowej i krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych, montaż kolektora, wykonywanie zasypki podpora P1

- WD-9: montaż desek gzymsowych, montaż krawężnika

- WD-10: zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty przejściowej podpora P1 i P3

- E-11: zbrojenie i szalowanie wnęki dylatacyjnej, montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych

- WD-12: zbrojenie i szalowanie wnęk strefy zakotwienia, betonowanie wnęk zakotwienia, zbrojenie i szalowanie podwaliny umocnienia stożka, szalowanie fundamentów konstrukcji oporowej – podpora P1

- PP1: schody skarpowe – przygotowanie podłoża, wykonanie wykopu pod schody skarpowe S1

- PP-4B: betonowanie ławy fundamentowej pod ścianę wylotu, zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej pod ścianę wlotu, zbrojenie i szalowani ściany wlotu

- PP-6: montaż schodów skarpowych