Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2019-06

06-2019

Tydzień 03.06.2019-09.06.2019

- WD-1: montaż krawężników, szalowanie, zbrojenie, betonowanie i szalowanie kap chodnikowych na gruncie P1, humusowanie stożków skarp, darniowanie skarp, układanie asfaltu twardolanego na ustroju nośnym, betonowanie koryta drenażu za murem oporowym, montaż schodów skarpowych, szalowanie fundamentu stożka oporowego

- K-2: szalowanie, zbrojenie i betonowanie gzymsów murów oporowych, szalowanie i betonowanie chudziaka pod balustrady,

- M-3: humusowanie stozków skarp, darniowanie skarp,

- WD-4: zasypka przyczółka C, montaż paneli murów oporowych Szalowanie i zbrojenie wnęk dylatacyjnych podpora C, montaż ścieków przykrawężnikowych, zbrojenie kap chodnikowych na gruncie podpora A, zbrojenie kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, betonowanie ławy pod mur oporowy M3 poziom 3, betonowanie chudziaka pod kapy chodnikowe na gruncie, betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora C, montaż schodów skarpowych S4

- WD-4A: zasypka przyczółka A, montaż paneli murów oporowych, Szalowanie i zbrojenie wnęk dylatacyjnych podpora A, zbrojenie kap chodnikowych na gruncie podpora B, betonowanie chudziaka pod kapy na gruncie,

- WD-5: montaż desek gzymsowych na kapach na gruncie, szalowanie kap chodnikowych na gruncie

- WD-6: szalowanie i zbrojenie poprzecznicy, zbrojenie kap na dojazdach podpora D, zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych, betonowanie poprzecznicy 2L, pielęgnacja betonu poprzecznicy 2L, betonowanie kap na dojazdach podpora D etap 1.,

- WD-7: zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych, przygotowanie powierzchni płyty przejściowej pod izolację,

- M-8: betonowanie kap chodnikowych – kapy zewnętrzne nitka lewa, profilowanie płyty UN, zbrojenie kap chodnikowych

- WD-9: zbrojenie płyt przejściowych podpora P1 i P3, zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych,

- WD-10: zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie wnęk dylatacyjnych,

- E-11: montaż deski gzymsowej nitka prawa, profilowanie płyty UN nitka lewa, układanie papy na wnękach dylatacyjnych podpora A i C, wykonywanie zasypki płyty przejściowej podpora A i C, szalowanie betonu podkładowego pod kapy na dojazdach podpora C,

- WD-12: przygotowanie powierzchni konstrukcji oporowej oraz ścianki zaplecznej pod izolację cienką, przygotowanie powierzchni płyty UN pod izolację z papy,

- PP1/PP1A: przygotowanie podłoża do badań pod schody skarpowe

- PP2/PP2A: przygotowanie podłoża do badań pod schody skarpowe

- PP3: betonowanie półek dla zwierząt

- PP4: montaż schodów skarpowych

- PP-4B: betonowanie półek dla zwierząt.

Tydzień 10.06.2019-15.06.2019

- WD-1: montaż drenażu muru oporowego, montaż schodów skarpowych, szalowanie kap chodnikowych na gruncie P1, betonowanie fundamentu stożka oporowego, zasypki muru oporowego, betonowanie kap chodnikowych na gruncie P1,

- K-2: szalowanie i zbrojenie gzymsów wieńczących mury oporowe P1 i P4, szalowanie i zbrojenie ław pod balustrady, betonowanie gzymsów murów oporowych i ław pod bariery, szalowanie i zbrojenie gzymsów murów oporowych,

- WD-4: zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na gruncie podpora A, zbrojenie kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, zasypka i montaż paneli podpora C, montaż schodów skarpowych S3 i S4, betonowanie kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, zasypka przyczółka C, montaż paneli murów oporowych, zbrojenie, szalowanie i betonowanie kap chodnikowych na gruncie podpora A

- WD-4A: zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na gruncie, zasypka i montaż paneli podpora A, zasypka przyczółka A, montaż paneli murów oporowych, betonowanie kap chodnikowych na gruncie, betonowanie wnęk dylatacyjnych od strony przęsła i od strony zasypki (podpora A),

- WD-5: montaż desek gzymsowych na kapach na gruncie, szalowanie kap chodnikowych na gruncie, betonowanie kap chodnikowych na gruncie etap 2 i 3, montaż barier ochronnych na obiekcie, wykonywanie nawierzchni z asfaltu twardolanego,

- WD-6: betonowanie kap na dojazdach podpora D etap 1., szalowanie i zbrojenie poprzecznicy-montaż górnej siatki zbrojenia, zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na dojazdach podpora A i D, układanie papy na wnękach dylatacyjnych podpora A i D

- WD-7: zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych, przygotowanie powierzchni płyty przejściowej pod izolację, zasypka płyt przejściowych podpora P1 i P2, układanie papy na wnękach dylatacyjnych, betonowanie kap chodnikowych

- M-8: zbrojenie kap chodnikowych, profilowanie płyty UN, betonowanie wnęk dylatacyjnych, izolacja cienka płyt przejściowych, profilowanie płyty UN, układanie darniny na stożkach, układanie papy na ściankach zaplecznych,

- WD-9: zbrojenie płyt przejściowych podpora P1 i P3, zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych, szalowanie kap chodnikowych na płycie UN, betonowanie kap chodnikowych na płycie UN, układanie papy na ściankach zaplecznych P1 i P7,

- WD-10: betonowanie kap chodnikowych, betonowanie wnęk dylatacyjnych, układanie papy na ściankach zaplecznych P1 i P3

- E-11: montaż deski gzymsowej nitka prawa, profilowanie płyty UN nitka lewa, wykonywanie zasypki płyty przejściowej podpora A i C, betonowanie kap chodnikowych nitka prawa, zbrojenie kap chodnikowych nitka prawa, zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na dojazdach podpora A i C,

- WD-12: przygotowanie powierzchni płyty UN pod izolację z papy, zasypki, układanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, zasypka korpusów P1 i P3, montaż deski gzymsowej i krawężnika,

- PP1/PP1A: montaż schodów skarpowych S4

- PP2/PP2A: montaż schodów skarpowych S3

Tydzień 17.06.2019-23.06.2019

- WD-1: zasypki za murem oporowym, zbrojenie i deskowanie oczepu na murze oporowym, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na dojazdach

- K-2 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów;

- WD-4: zasypki za przyczółkami, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, zasypka za przyczółkiem C, budowa murów oporowych za przyczółkiem C, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na dojazdach

- WD-4A: budowa kap chodnikowych na dojazdach; zasypka za przyczółkiem A wraz z zasypką za murem oporowym, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na obiekcie

- WD-5:, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na dojazdach, wykonywanie drenażu na obiekcie

- WD-6: zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, przygotowanie powierzchni pod papę termozgrzewalną na kapach chodnikowych nitka lewa, układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi na nitce lewej, montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych nitka lewa

- WD-7: zasypki na płytach przejściowych, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach oraz ustroju nośnym (przy dylatacjach), przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną

- M-8: zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na obiekcie

- WD-9: zasypki na płytach przejściowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie i dojazdach, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną

- WD-10: zasypki na płytach przejściowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie i dojazdach, chudy beton na kapach na dojeździe, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną

 - E-11:, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, montaż krawężników i desek gzymsowych na dojazdach, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na obiekcie

- WD-12: zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, izolacja bitumiczna na płytach przejściowych.

Tydzień 24.06.2019-29.06.2019

- WD-1: Zbrojenie i szalowanie gzymsu muru oporowego, montaż drenażu płyty ustroju nośnego; Montaż desek gzymsowych na murze oporowym, Montaż kostki brukowej na szczycie schodów skarpowych,

- K-2: Szalowanie, zbrojenie gzymsów murów oporowych, betonowanie gzymsów murów oporowych, montaż izolacjonawierzchni

- M-3: Montaż krawężników zanikających, montaż kostki brukowej na górze stożków skarp, Montaż kostki brukowej zwieńczającej schody skarpowe,

- WD-4: szalowanie i zbrojenie kap chodnikowych na gruncie podpora A, betonowanie chudego betonu pod kapy chodnikowe, zasypka i montaż paneli muru oporowego podpora A, zasypka i montaż paneli muru oporowego podpora C, Zbrojenie płyty przejściowej podpora C, betonowanie kap chodnikowych na gruncie podpora A, podpora C – zbrojenie płyty przejściowej,

- WD-4A: szalowanie i zbrojenie kap chodnikowych na gruncie, betonowanie chudego betonu pod kapy chodnikowe, zasypka i montaż paneli muru oporowego podpora B, betonowanie ławy pod mur M2 poziom 2., układanie papy na UN w strefach przydylatacyjnych, Betonowanie kap chodnikowych na gruncie podpora B, zasypka i montaż paneli muru oporowego podpora A, betonowanie ławy pod mur M1 poziom 2; Betonowanie fundamentu muru oporowego M-1 etap II; Szalowanie i zbrojenie kap chodnikowych na gruncie,

- WD-5: Wykonywanie izolacjonawierzchni na kapach chodnikowych na dojazdach, spoinowanie kitem trwaleplastycznym desek gzymsowych i krawężników, wykonywanie drenażu płyty ustroju nośnego, Spoinowanie kitem trwaleplastycznym desek gzymsowych i krawężników,

- WD-6: zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na dojazdach podpora A i D, betonowanie kap chodnikowych w pasie rozdziału podpora D, Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach (zewnętrzne i w pasie rozdziału), podpora A i D, Montaż desek gzymsowych, nitka lewa,

- WD-7: Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na dojazdach podpora 2, betonowanie kap chodnikowych na dojazdach 1 etap podpora P1 i P2, śrutowanie płyty UN, Montaż krawężników kap chodnikowych na dojazdach, podpora 2,

- M-8: Zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach podpora P1 i P7, układanie darniny na stożkach podpory 7, betonowanie kap chodnikowych w pasie rozdziału P1 i P7,

- WD-9: Zasypka płyt przejściowych, betonowanie kap chodnikowych na UN, szalowanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na dojazdach podpora P1 i P3, śrutowanie płyty UN, Betonowanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na dojazdach podpora P1 i P3,

- WD-10: Wykonywanie zasypki płyt przejściowych, śrutowanie płyty UN, beton podkładowy pod kapy chodnikowe na dojazdach podpora P1 i P3, betonowanie kap na płycie UN, Zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach podpora P1 i P3,

- E-11: Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na dojazdach podpora A i C, śrutowanie płyty UN, układanie darniny na stożkach,

- WD-12: zbrojenie kap chodnikowych, śrutowanie płyty UN, układanie papy na ściance zaplecznej P1 i P3, śrutowanie płyty UN,