Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2019-07

07-2019

Tydzień 01.07.2019-07.07.2019

- WD-1: Realizacja gzymsów na murach oporowych; Montaż ścian oporowych typu „L”, szalowanie i zbrojenie gzymsu murów oporowych; betonowanie gzymsu murów oporowych – kolejny etap;

- K2: Zbrojenie i szalowanie betonowanie gzymsów na murach oporowych P1 i P4; Betonowanie gzymsów na murach oporowych P1 i P4, zasypka murów oporowych podpory P1 i P4; Szalowanie i zbrojenie betonowanie gzymsów murów oporowych i fundamentów pod bariery;

- WD4: Betonowanie płyty przejściowej; Zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach,, podpora C – izolacja ścianek zaplecznych i płyty przejściowej z papy termozgrzewalnej;

- WD4A: Zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach, wykonywanie zasypki podpory A;, montaż krawężników i desek gzymsowych w strefach przydylatacyjnych:

- WD5: Wypełnianie kitem trwaleplastycznym szczelin między deskami gzymsowymi i krawężnikami;

- WD6: Montaż deski gzymsowej i krawężnika – nitka lewa, demontaż deskowania poprzecznicy 2L; izolacja z papy na płycie UN nitka prawa;

- WD7: Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na dojazdach – podpora  P1 i P2; betonowanie kap chodnikowych w pasie rozdziału – podpora P1 i P2;

- M8: Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na dojazdach – podpora P1 i P7, betonowanie kap chodnikowych w pasie rozdziału – nitka prawa, podpora P1 i P7; wykonywanie izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych płyty UN, betonowanie kap chodnikowych w pasie rozdziału, nitka lewa, podpora P1 i P7;

- WD9: Zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach, montaż krawężników na dojazdach;

- WD10 - Zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach, montaż krawężników na dojazdach;

- E11: Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych  na dojazdach – podpora A i C; frezowanie płyty UN, darniowanie stożków;

- WD12: Roboty ziemne – wykonywanie zasypki płyt przejściowych podpór P1 i P3, montaż schodów skarpowych; Roboty ziemne – wykonywanie umocnień skarp – układanie kostki brukowej; darniowanie stożków, umocnienia skarpy – kostka; montaż schodów skarpowych.

Tydzień 08.07.2019-13.07.2019

- WD-1 Montaż schodów skarpowych;

- K-2 Betonowanie gzymsów na podporze P1, betonowanie fundamentów pod balustrady na podporze P4, Montaż zbrojenia i deskowania gzymsów przy dylatacjach;

- WD-4 Roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpory C;

- WD-4A Roboty ziemne – wykonywanie zasypki podpory A, betonowanie kap chodnikowych na gruncie, wykonywanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na gruncie, montaż zbrojenia i deskowania płyty przejściowej podpory A;

- WD-5 Układanie krawężników zanikających, montaż krawężników na dojazdach;

- WD-6 Montaż deski gzymsowej i krawężnika – nitka lewa, demontaż deskowania poprzecznicy 2L, montaż krawężników zanikających, wykonywanie izolacji z papy na płycie UN – nitki prawej, betonowanie kap chodnikowych na płycie UN – nitka lewa;

- WD-7 Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na dojazdach – podpora  P1 i P2, betonowanie kap chodnikowych na dojazdach – podpora P1 i P2;

- M-8 Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na dojazdach – podpora P1 i P7, frezowanie płyty UN, wykonywanie izolacji-nawierzchni kap chodnikowych płyty UN, gruntowanie podłoża płyty UN pod izolację z papy;

- WD-9 Zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach, montaż krawężników na dojazdach, wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, betonowanie kap chodnikowych  na dojazdach – podpora P1 i P3;

- WD-10 Darniowanie stożków podpór P1 i P3, betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki;

- E-11 Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na dojazdach – podpora A i C, wykonywanie izolacji-nawierzchni kap chodnikowych płyty UN, gruntowanie podłoża płyty UN pod izolację z papy, betonowanie kap chodnikowych  na dojazdach – podpora A i C, wykonywanie izolacji z papy na płycie UN;

- WD-12 Montaż schodów skarpowych, darniowanie stożków, wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, roboty ziemne – wykonywanie zasypki płyt przejściowych podpór P1 i P3, szalowanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na dojazdach – podpora P3 i P1, wykonywanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na dojazdach – podpora P1, montaż krawężnika na dojazdach – podpora P1 i P3.

Tydzień 15.07.2019-20.07.2019

- WD-1: Montaż schodów skarpowych

- K-2: Montaż deskowania i zbrojenia gzymsów przy dylatacjach, betonowanie gzymsów zwieńczających

- WD-4: Montaż krawężników kap chodnikowych na gruncie, montaż zbrojenia kap chodnikowych na gruncie

- WD-4A: Betonowanie płyty przejściowej podpory A

- WD-5: Roboty ziemne – formowanie i humusowanie stożków, montaż schodów skarpowych, układanie darniny na stożkach

- WD-6: Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego – nitka prawa, montaż deski gzymsowej na kapach UN nitki lewej, gruntowanie podłożą płyty UN pod izolację z papy – nitka lewa, Betonowanie kapy chodnikowej na płycie UN nitki lewej, wykonywanie izolacji z papy na płycie UN – nitka lewa

- WD-7: Gruntowanie podłoża płyty UN pod izolację z papy, montaż deski gzymsowej, betonowanie kap chodnikowych na dojeździe do podpory P2, nitka lewa, wykonywanie izolacji z papy na płycie UN – nitka lewa, roboty ziemne – wykonywanie stożków podpór P1 i P2

- M-8: Wykonywanie izolacji z papy na płycie UN, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych na dojazdach, wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego – nitka lewa, wykonywanie pali fundamentowych pod ekrany przeciwolśnieniowe

- WD-9: Wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, wykonywanie izolacji-nawierzchni kap chodnikowych płyty UN - gruntowanie

- WD-10: Wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, wykonywanie izolacji-nawierzchni kap chodnikowych płyty UN - gruntowanie

- E-11: Wykonywanie pali fundamentowych pod ekrany przeciwolśnieniowe, wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego

- WD-12: Wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach – podpora P1 i P3, montaż krawężnika na dojazdach – podpora P1 i P3, gruntowanie podłoża płyty UN pod izolację z papy

Tydzień 22.07.2019-28.07.2019

- WD-1 - Montaż odwodnienia za przyczółkiem 1, spoinowanie desek gzymsowych na murze oporowym, montaż uszynienia, montaż bruku na górze stożków, uzupełnienie schodni dla obsługi;

- K-2 - betonowanie gzymsów murów oporowych, prace porządkowe, przygotowanie do montażu balustrad na pochylniach, usypanie podłoża z kruszywa 0-31,5mm na pochylniach, przygotowanie do montażu kostki betonowej, montaż kostki betonowej na pochylniach, zbrojenie i szalowanie dylatacji podpora P1 i P4, montaż kostki betonowej na pochylni P4;

- WD-4 - betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, montaż odwodnienia za przyczółkiem A, prace porządkowe, przygotowanie do śrutowania UN, śrutowanie UN, montaż zabezpieczeń BHP, przygotowywanie płyty UN do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej;

- WD-4A - zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach, montaż krawężników i desek gzymsowych w strefach przydylatacyjnych, montaż odwodnienia za przyczółkiem B, zasypka przyczółka A, betonowanie kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, prace porządkowe, przygotowanie do śrutowania UN, betonowanie kapy szerokiej w strefie przydylatacyjnej, szalowanie betonu chudego pod kapy na gruncie podpora A, zasypka do poziomu warstw drogowych podpora A, formowanie nasypu WD4/4A, śrutowanie UN, wykonywanie betonu chudego pod kapy na gruncie podpora A, zbrojenie kap chodnikowych na gruncie, montaż zabezpieczeń BHP, przygotowywanie płyty UN do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej;

- WD-5 - darniowanie stożków, brukowanie górnych części stożków;

- WD-6 - wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap – mycie kap, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap – gruntowanie, montaż schodów skarpowych, wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego – nitka prawa, wykonywanie krawężnika zanikającego, wykonywanie drenażu płyty UN, wykonywanie izolacji bitumicznej fundamentu podpory B – nitka lewa, roboty ziemne – uzupełnianie i profilowanie stożków, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych;

- WD-7 - wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap – mycie kap, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap – gruntowanie, montaż schodów skarpowych, wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych, montaż krawężnika zanikającego, roboty ziemne – uzupełnianie i profilowanie stożków;

- M-8 - wykonywanie pali fundamentowych pod ekrany przeciwolśnieniowe, wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego – nitka lewa, montaż schodów skarpowych, montaż kotew od barier, wykonywanie drenażu płyty UN – nitka lewa;

- WD-9 - umocnienie skarpy – układanie kostki, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych;

- WD-10 - umocnienie skarpy – układanie kostki, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych;

- E-11 - montaż krawężnika zanikającego, montaż kotew do barier, wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego – nitka lewa, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych, wykonywanie drenażu płyty UN – nitka lewa, wykonywanie ścieku przykrawężnikowego;

- WD-12 - umocnienie skarpy – układanie kostki, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych, montaż kotew barier ochronnych.

Tydzień 29.07.2019-04.08.2019

- WD-1 Montaż bruku na górze stożków, uzupełnienie schodni dla obsługi, montaż uszynienia wiaduktu, prace przygotowawcze do montażu elementów prefabrykowanych typu L, prace porządkowe, montaż elementów prefabrykowanych typu L wzdłuż schodów publicznych, prace przygotowawcze do formowania stożków przy P1,

- K-2 Montaż kostki betonowej na pochylni P4, zbrojenie i szalowanie dylatacji podpora P1 i P4, betonowanie dylatacji podpora P1 i P4, montaż kostki betonowej na pochylni P4, rozszalowanie dylatacji podpora P1 i P4, przygotowanie szalunków do zdania, zdanie szalunków, usuwanie prętów/ściągów zakleszczonych w betonie (filary),

- WD-4 Śrutowanie UN, montaż zabezpieczeń BHP, przygotowywanie płyty UN do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż wpustów drogowych na nasypie, przygotowanie do wykonywania izolacjonawierzchni na kapach na dojazdach,

- WD-4A Zbrojenie kap chodnikowych na gruncie, formowanie nasypu WD4/4A, montaż zabezpieczeń BHP, przygotowywanie płyty UN do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż wpustów drogowych na nasypie, uzupełnienie schodów skarpowych schodnia S2, betonowanie kap chodnikowych na gruncie, montaż krawężników i desek gzymsowych na kapach chodnikowych, przygotowanie  do wykonywania izolacjonawierzchni na kapach na dojazdach, montaż wpustów drogowych i odwodnienia na dojazdach od strony podpory A, frezowanie płyty UN przed ułożeniem papy,

- WD-6 Roboty ziemne – uzupełnianie i profilowanie stożków, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych, montaż schodów skarpowych, montaż kotew od barier, darniowanie stożków,

- WD-7 Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych, montaż krawężnika zanikającego, roboty ziemne – uzupełnianie i profilowanie stożków, wykonywanie drenażu płyty UN, montaż kotew od barier, montaż schodów skarpowych,

- M-8 Wykonywanie drenażu płyty UN – nitka lewa, montaż schodów skarpowych, wykonywanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe, montaż barier, wykonywanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe – betonowanie,

- WD-9 Wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych, montaż schodów skarpowych, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych – warstwa zamykająca, montaż krawężnika zanikającego na dojazdach,

- WD-10 Roboty ziemne – uzupełnianie i profilowanie stożków, wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych, montaż schodów skarpowych, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych – warstwa zamykająca, wykonywanie umocnienia skarpy – układanie darniny, wykonywanie ścieku przykrawężnikowego,

- E-11 Wykonywanie krawężnika zanikającego, wykonywanie drenażu płyty UN, wykonywanie ścieku przykrawężnikowego,, roboty ziemne – uzupełnienie skarp, Wykonywanie nawierzchni z SMA na płycie UN – nitka lewa,

- WD-12 Wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych, montaż kotew barier ochronnych, roboty ziemne – uzupełnienie skarp, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych – warstwa zamykająca, wykonywanie krawężnika zanikającego na dojazdach.