Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2019-08

08-2019

Tydzień 05.08.2019-11.08.2019

- WD1 Udrażnianie sączków, formowanie stożków przy podporze P1, montaż schodów skarpowych i brukowanie zwieńczenia stożków P1, wykonywanie izolacjonawierzchni schodów dla obsługi,

- K2 Montaż kostki betonowej na pochylni P1 i P4, montaż balustrad, montaż nawierzchni schodów na kładkę,

- M3 Uzupełnianie odwodnienia obiektu (sączki odwodnienia dylatacji),

- WD4 Wykonywanie izolacjonawierzchni na kapach na dojazdach, wykonywanie nasypu pomiędzy obiektami WD-4/4A, gruntowanie płyty UN pod papę, montaż papy na płycie UN, prace przygotowawcze do układania asfaltu lanego, uzupełnianie odwodnienia obiektu (sączki odwodnienia dylatacji), układanie asfaltu twardolanego,

- WD4A Wykonywanie izolacjonawierzchni na kapach na dojazdach, montaż wpustów drogowych na dojazdach, wykonywanie nasypu pomiędzy obiektami WD-4/4A, gruntowanie płyty UN pod papę, betonowanie kap chodnikowych na dojazdach etap 2, montaż papy na płycie UN, montaż schodów dla obsługi S1 i S2, prace przygotowawcze do układania asfaltu lanego, układanie asfaltu twardolanego,

- WD5 Uzupełnianie odwodnienia obiektu (sączki odwodnienia dylatacji),

- WD6 Wykonywanie asfaltu lanego na płycie UN – nitka lewa, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych – warstwa zamykająca, montaż schodów skarpowych, wykonywanie drenażu płyty UN – nitka lewa, montaż barier, montaż kotew barier,

- WD7 Umocnienie stożków kostką, montaż schodów skarpowych, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych - warstwa zamykająca, montaż barier,

- M8 Wykonywanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe – betonowanie, montaż barier, montaż kotew barier, montaż asfaltu lanego na płycie UN – nitka prawa, wykonywanie asfaltu lanego na płycie UN – nitka prawa, montaż schodów skarpowych, wykonywanie drenażu płyty UN nitka prawa,

- WD9 Wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, wykonywanie krawężnika zanikającego na dojazdach, wykonywanie ścieku przykrawężnikowego,

- WD10 Wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, wykonywanie krawężnika zanikającego na dojazdach, wykonywanie ścieku przykrawężnikowego, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych warstwa zamykająca, montaż barier,

- E11 Montaż kotew barier, montaż barier,

- WD12 Wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, wykonywanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych, wykonywanie asfaltu lanego na płycie UN, montaż barier.

 

Tydzień 12.08.2019-18.08.2019

- WD-1: Humusowanie stożków przy podporze P1,

- K-2: montaż kostki betonowej na pochylni P1 i P4, montaż balustrad na pochylniach,

- M-3   Hydrofobizacja dźwigarów głównych ustroju nośnego,

- WD-4: wykonywanie izolacjonawierzchni na kapach na dojazdach, wykonywanie drenażu na płycie UN, montaż schodów skarpowych, montaż słupków barier drogowych, humusowanie stożków przy podporze C, spoinowanie desek gzymsowych i krawężników

- WD-4A: wykonywanie izolacjonawierzchni na kapach na dojazdach, wykonywanie asfaltu twardolanego na płycie UN, wykonywanie drenażu na płycie UN, hydrofobizacja dźwigarów głównych, spoinowanie desek gzymsowych, montaż elementów odwodnienia, montaż schodów skarpowych, formowanie stożka przy podporze A od strony Koszalina, montaż barier na obiekcie, spoinowanie desek gzymsowych i krawężników

- WD-6: montaż kotew barier, Umocnienie stożków kostką, wykonywanie warstwy SMA na płycie UN – nitka prawa

- WD-7: umocnienie stożków kostką, wykonywanie warstwy SMA na płycie UN – nitka prawa,

- M-8: montaż barier, wykonywanie asfaltu lanego na płycie UN – nitka prawa, wykonywanie drenażu płyty UN nitka prawa,

- WD-9: wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, wykonywanie ścieku przykrawężnikowego, wykonywanie asfaltu twardolanego na płycie UN,

- WD-10: wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, montaż barier, wykonywanie ścieku przykrawężnikowego

- E-11: montaż barier,

- WD-12: montaż schodów skarpowych i brukowanie zwieńczenia stożków P1, wykonywanie izolacjonawierzchni schodów dla obsługi, umocnienie stożków kostką.

 

Tydzień 19.08.2019-25.08.2019

- WD-1: montaż osłon przeciwporażeniowych, wiercenie otworów pod kotwy latarni, prace porządkowe

- K-2: montaż kostki betonowej na pochylni P1, montaż balustrad na pochylniach, wiercenie otworów pod kotwy latarni, prace porządkowe

- WD-4: montaż schodów skarpowych, montaż barier drogowych, darniowanie stożków, spoinowanie desek gzymsowych i krawężników, wykonywanie izolacjonawierzchni na kapach na dojazdach, wiercenie otworów pod kotwy latarni, montaż balustrad, montaż dylatacji pozornych, wykonywanie izolacjonawierzchni – warstwa górna, montaż osłon przeciwporażeniowych, prace porządkowe

- WD-4A: spoinowanie desek gzymsowych i krawężników, montaż schodów skarpowych, darniowanie stożków, montaż barier na obiekcie, wykonywanie izolacjonawierzchni na kapach na dojazdach, wiercenie otworów pod kotwy latarni, montaż balustrad, montaż dylatacji pozornych, wykonywanie izolacjonawierzchni – warstwa górna, montaż osłon przeciwporażeniowych, prace porządkowe

- WD-6: próbne obciążenia, montaż barier,

- WD-7: próbne obciążenia, montaż barier,

- M-8: montaż barier, wykonywanie warstwy ścieralnej SMA na płycie UN – nitka prawa, wykonywanie ekranów przeciwolśnieniowych – betonowanie głowic, montaż słupów, montaż schodów skarpowych, mycie ustroju nośnego

- WD-9: wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, wykonywanie ścieku przykrawężnikowego, wykonywanie asfaltu twardolanego na płycie UN, przygotowanie powierzchni UN do wykonania impregnacji hydrofobowej, wykonanie impregnacji hydrofobowej

- WD-10: wykonywanie umocnienia skarpy – układanie kostki, wykonywanie asfaltu twardolanego na płycie UN, montaż wylotu odwodnienia

- E-11: montaż barier, wykonywanie ekranów przeciwolśnieniowych – betonowanie głowic, montaż barier, montaż klamer do drabin, silikonowanie krawężników i desek gzymsowych, wykonywanie warstwy ścieralnej na nitce lewej, wykonywanie podwalin ekranów przeciwolśnieniowych

- WD-12: przygotowanie powierzchni UN do wykonania impregnacji hydrofobowej, montaż klamer do drabin, impregnacja hydrofobowa UN

- PP1/PP1A: wykonywanie reperów stałych

- PP2/PP2A: wykonywanie reperów stałych