Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2019-09

09-2019

Tydzień 02.09.2019-07.09.2019

-WD-1: obrukowanie górnej części stożka P1 od strony Koszalina, montaż klamer drabin,

-K-2: montaż balustrad na pochylniach, szalowanie i betonowanie podwaliny pod stożek przy P4, rozszalowanie podwaliny pod stożek przy P4,

-WD-4: spoinowanie desek gzymsowych i krawężników, obrukowanie wylotów rur drenarskich,

-WD-4A: spoinowanie desek gzymsowych i krawężników, darniowanie stożków, obrukowanie wylotów rur drenarskich

-WD-5: obrukowanie wylotów rur drenarskich

-WD-6: montaż balustrad w pasie rozdziału, uszczelnienia materiałem trwale plastycznym deski gzymsowej i krawężnika,

-WD-7: montaż balustrad w pasie rozdziału, wykonywanie umocnienia wylotu drenażu,

-M-8: silikonowanie kap chodnikowych, obsypywanie fundamentów, montaż ekranów przeciwolśnieniowych, umocnienie zwieńczenia stożków, montaż schodów skarpowych, umocnienie góry stożków, wykonywanie nawierzchni ścieralnej SMA na UN nitka prawa

-WD-9: uzupełnianie stożków, montaż klamer drabin, wykonywanie umocnienia wylotu drenażu,

-WD-10: montaż klamer od drabin, obsypywanie fundamentów, montaż ekranów przeciwolśnieniowych, montaż balustrad schodów skarpowych, nawierzchnia ścieralna z SMA na płycie UN, przygotowanie powierzchni UN pod hydrofobizacje

-E-11: montaż klamer drabin,

-WD-12: montaż klamer drabin,

 

Tydzień 09.09.2019-14.09.2019

- WD-1: Spoinowanie i czyszczenie desek gzymsowych, montaż balustrad na schodach dla obsługi, czyszczenie desek gzymsowych muru oporowego od strony Urzędu Pracy

- K-2: Spoinowanie i czyszczenie desek gzymsowych,

- M-3: Montaż kotew latarni, montaż klamer drabin

- WD-4: Prace porządkowe

- WD-4A: Prace porządkowe

- WD-5: Prace przygotowawcze do umocnienia zasypki przyczółków i stożków przy podporze B, wykonywanie umocnienia zasypki przy podporze B, montaż klamer drabin, montaż balustrad na schodach dla obsługi,

- WD-6: Uszczelnienia materiałem trwale plastycznym deski gzymsowej i krawężnika, montaż balustrad w pasie rozdziału, montaż klamr od drabin rewizyjnych, impregnacja hydrofobowa płyty UN, wykonywanie umocnienia zasypki przy podporze B

- WD-7: Wykonywanie umocnienia wylotu drenażu, montaż balustrad w pasie rozdziału, montaż klamer od drabin rewizyjnych,

- M-8: Wykonywanie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego,

- WD-9: Montaż klamer drabin, wykonywanie próbnego obciążenia statycznego, wykonywanie umocnienia wylotu drenażu, wykonywanie uszczelnienia materiałem trwale plastycznym deski gzymsowej i krawężnika

- WD-10: Przygotowanie powierzchni UN pod hydrofobizacje, montaż klamer drabin, wykonywanie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego,  wykonanie uszczelnienia materiałem trwale plastycznym deski gzymsowej i krawężnika

- WD-12: Wykonywanie dylatacji bitumicznej, zbrojenie kap chodnikowych w rejonie dylatacji bitumicznej, betonowanie kap chodnikowych w rejonie dylatacji bitumicznej

 

Tydzień 16.09.2019-22.09.2019

- WD-1: wykonywanie umocnienia stożka od strony Urzędu Pracy, hydrofobizacja dźwigarów i oczepu przy podporze P1 nad torami PKP

- K-2: montaż kotew latarni, spoinowanie i czyszczenie desek gzymsowych nad torami PKP,

- WD-4: montaż kotew latarni

- WD-4A: montaż kotew latarni

- WD-5: wykonywanie umocnienia zasypki przy podporze B,

- WD-6: montaż klamer od drabin rewizyjnych, montaż balustrad schodów skarpowych,

- WD-7: montaż balustrad schodów skarpowych, montaż klamer od drabin rewizyjnych

- M-8: montaż balustrad schodów skarpowych, montaż barier w pasie rozdziału

- WD-9: montaż balustrad schodów skarpowych, montaż kotew latarni, wykonywanie uszczelnienia materiałem trwale plastycznym deski gzymsowej i krawężnika, wykonywanie umocnienia góry stożków kostką, montaż krawężnika zanikającego,

- WD-10: montaż balustrad schodów skarpowych, przygotowanie powierzchni UN pod hydrofobizacje,

- E-11: montaż barier w pasie rozdziału, montaż balustrad schodów skarpowych

- WD-12: wykonanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych w rejonie dylatacji bitumicznej - gruntowanie

- PP1/PP1A: odmulanie przepustu, czyszczenie półek dla zwierząt,

- PP2/PP2A: odmulanie przepustu, czyszczenie półek dla zwierząt,

- PP3: odmulanie przepustu, czyszczenie półek dla zwierząt,

- PP4: odmulanie przepustu, czyszczenie półek dla zwierząt,

- PP-4B: odmulanie przepustu, czyszczenie półek dla zwierząt.

 

Tydzień 23.09.2019-29.09.2019

- WD-1: Wykonywanie umocnienia stożka przy P1, montaż kotew latarni,

- K-2: Montaż kotew latarni,

- M-3: Betonowanie fundamentów słupków balustrad, darniowanie stożka 3.,

- WD-4: Montaż kotew latarni, Montaż balustrad schodów skarpowych, betonowanie fundamentów słupków balustrad

- WD-4A: Montaż kotew latarni, Montaż balustrad schodów skarpowych, betonowanie fundamentów słupków balustrad

- WD-5: Wykonywanie umocnienia zasypki przy podporze B, montaż balustrad schodów skarpowych, spoinowanie kostki brukowej na umocnieniu stożka, betonowanie fundamentów słupków balustrad

- M-8: Montaż balustrad schodów skarpowych, układanie korytek ściekowych, Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na płycie UN,

- WD-9: Montaż balustrad schodów skarpowych, montaż kotew latarni, Układanie korytek ściekowych

- WD-10: Montaż balustrad schodów skarpowych, przygotowanie powierzchni UN pod hydrofobizacje, hydrofobizacja UN, Układanie korytek ściekowych

- E-11: Montaż balustrad schodów skarpowych, montaż ekranów przeciwolśnieniowych na płycie UN,

- WD-12: Montaż latarni, montaż balustrad schodów skarpowych, układanie korytek ściekowych

- PP1/PP1A: Układanie na półkach dla zwierząt warstwy gliny, Betonowanie fundamentów słupków balustrad

- PP2/PP2A: Układanie na półkach dla zwierząt warstwy gliny, Betonowanie fundamentów słupków balustrad

- PP3: Układanie na półkach dla zwierząt warstwy gliny, betonowanie fundamentów słupków balustrad

- PP4: Montaż balustrad schodów skarpowych, betonowanie fundamentów słupków balustrad, Układanie na półkach dla zwierząt warstwy gliny

- PP-4A; PP-4B; PP-6; PP-7; PP-7A: Betonowanie fundamentów słupków balustrad, Układanie na półkach dla zwierząt warstwy gliny