Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty mostowe 2019-11

11-2019

Tydzień 04.11.2019-10.11.2019

Brak wykonywanych robót

Tydzień 11.11.2019-17.11.2019

Brak wykonywanych robót

Tydzień 18.11.2019-24.11.2019

 Wykonywannie robót zaległych i naprawa usterek zawartych w Świadectwie Przejęcia