Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Prace projektowe 2016-08

Prace projektowe

Inwestycja  znajduje się  w fazie projektowej  na etapie opracowywania projektu budowlanego oraz uzyskiwania wymaganych decyzji, zezwoleń i uzgodnień.

Realizacja Robot budowlanych nie rozpoczęła  się.