Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Prace projektowe 2016-12

Prace projektowe 2016-12

Inwestycja znajduje się w fazie projektowej na etapie przygotowania projektu wykonawczego w oczekiwaniu na wydanie decyzji ZRID.

Realizacja robót budowlanych nie rozpoczęła się.