Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Prace projektowe 2017-08

08-2017

Trwa proces zatwierdzania dokumentacji wykonawczej do realizacji: Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznych, które są jego częścią. Składane są wnioski o zatwierdzenie Programów Zapewnienia Jakości, zatwierdzenia materiałów i innych dokumentów wykonawcy. Trwa proces przejęcia nieruchomości, które na czas budowy będą wykorzystywane na cele budowlane.

08-2017

W poprzednim okresie trwały prace organizacyjno-przygotowawcze niezbędne do przejęcia nieruchomości, w tym spisywanie protokołów zdawczo-odbiorczych działek, które na czas robót zostaną wykorzystane na cele budowlane, składane były wnioski m.in. o zatwierdzenie STWiORB, Programów Zapewnienia Jakości, zatwierdzenia materiałów i innych Dokumentów Wykonawcy.