Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Prace projektowe 2017-10

10-2017

Trwa proces zatwierdzania dokumentacji wykonawczej do realizacji: Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznych, które są jego częścią. Składane są wnioski o zatwierdzenie Programów Zapewnienia Jakości, zatwierdzenia materiałów i innych dokumentów wykonawcy. W poprzednim okresie trwały prace organizacyjno-przygotowawcze, które na czas robót zostaną wykorzystane na cele budowlane, składane były wnioski m.in. o zatwierdzenie STWiORB, Programów Zapewnienia Jakości, zatwierdzenia materiałów i innych Dokumentów Wykonawcy.