Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Prace projektowe 2018-01

01-2018

Finalizowany został proces zatwierdzania dokumentacji wykonawczej, tym samym projekt wrkoczył w fazę realizacji. W razie potrzeby w ramach nadzoru autorskiego dokonywane są modyfikacje rozwiązań projektowych.