od km 9+700.00 do km 12+000

Koniec Zadania km 120+965,69

od km 1+800.00 do km 3+600.00

Wiadukt drogowy WD-1 o długości 82,1 m, konstrukcja sprężona zespolona z płytą żelbetową monolityczną czteroprzęsłowa. Lokalizacja w km 1+508,31 nad drogą S-11 i liną kolejową 404 Szczecinek - Kołobrzeg w ciągu drogi Gałowo - Centrum.

Wiadukt drogowy WD-4 o długości 73,956 m, konstrukcja betonowa o przekroju poprzecznym płytowo-belkowym, dwuprzęsłowa. Lokalizacja w km 3+832,11 nad drogą S-11 w ciągu drogi Słupsk - Szczecin.

Wiadukt drogowy WD-4a o długości 21,10 m, konstrukcja belkowa o przekroju poprzecznym płytowo-belkowym, jednoprzęsłowa. Lokalizacja w km 0+520,36 nad linią kolejową 404 Szczecinek - Kołobrzeg w ciągu drogi Słupsk - Szczecin.

Wiadukt drogowy WD-5 o długości 28,262 m, konstrukcja belkowa o przekroju poprzecznym płytowo-betonowym, jednoprzęsłowa. Lokalizacja w km 4+148,47 w ciągu S-11.

Wiadukt drogowy WD-6 o długości 13,88 m, konstrukcja betonowa o przekroju poprzecznym płytowo-belkowym, trzyprzęsłowa. Lokalizacja w km 5+021,78 w ciągu S-11 S-11 linią kolejową Piła - Ustka.

Wiadukt drogowy WD-9 o długości 44,205 m, konstrukcja sprężona o przekroju poprzecznym płytowo-betonowym, dwuprzęsłowa. Lokalizacja w km 6+927,25 nad drogą S-11

Wiadukt drogowy WD-10 o długości 50,51 m, konstrukcja sprężona o przekroju poprzecznym płytowo-betonowym, dwuprzęsłowa. Lokalizacja w km 7+590,84 nad drogą S-11 w ciągu drogi Żółtnica - Szczecinek.

Estakada E-11 o długości 56,4 m, konstrukcja sprężona o przekroju poprzecznym płytowo-betonowym, dwuprzęsłowa. Lokalizacja w km 7+990,55 w ciągu S-11. Przejście dla zwierząt.

Wiadukt drogowy WD-12 o długości 39,80 m, konstrukcja sprężona o przekroju poprzecznym płytowo-betonowym, dwuprzęsłowa. Lokalizacja w km 9+441,66 nad S-11 w ciągu drogi Turowo - Miękowo.

od km 0+000.00 do km 0+900.00

od km 0+900.00 do km 1+800.00

WD-1
km 1+508,31

od km 1+800.00 do km 2+700.00

K-2
km 2+624,92

od km 2+700.00 do km 3+700.00

M-3
km 2+972,23

od km 3+700.00 do km 4+700.00

WD-4
km 3+832,11

WD-4a
km 0+520,37

WD-5
km 4+148,47

od km 4+700.00 do km 5+700.00

WD-6
km 5+021,78

WD-7
km 5+547,71

od km 5+600.00 do km 6+700.00

M-8
km 6+124,01

od km 6+600.00 do km 7+600.00

WD-9
km 6+927,25

WD-10
km 7+510,47

od km 7+600.00 do km 8+700.00

E-11
km 7+990,55

od km 8+700.00 do km 9+700.00

WD-12
km 9+441,66

od km 9+700.00 do km 10+800.00

od km 10+800.00 do km 12+000.00